Home>In de praktijk>Memorandum Münsterland – Oost-Nederland

Memorandum Münsterland – Oost-Nederland

In het project “Cross border coordination in Oost-Nederland-Münsterland – CROCO” werken de provincies, regio’s en Kreise / Kreisfreie Stadt in het EUREGIO-deelgebied Oost-Nederland (in dit geval Overijssel en Gelderland wat betreft de regio’s Twente en Achterhoek) en het Münsterland met medewerking van de Bezirksregierung Münster in een onderling overeengekomen vorm samen. De partners hebben hiertoe bij monde van hun politieke vertegenwoordigers op 14 december 2018 het ‘Memorandum Münsterland – Oost-Nederland’ ondertekend.

De overkoepelende doelstelling van het memorandum is de versterking van de grensregio in het bovengenoemde EUREGIO-gebied die alleen al door haar ligging (nationaal perifeer, grensoverschrijdend beperkte omgeving) op verschillende terreinen benadeeld is (bijv. de ‘doorlaatbaarheid’ van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, geen of gebrekkige kennis van de buurtaal, ontbrekende erkenning van diploma’s in het buurland, tekortkomingen in het stads- en streekvervoer, belemmeringen in het grensoverschrijdend vervoer).

Deze doelstelling moet worden bereikt met behulp van een efficiënte en afgestemde uitvoering van concrete grensoverschrijdende maatregelen en afzonderlijke projecten. Hiervoor hebben de memorandum-partners, rekening houdend met de strategie EUREGIO 2030, vijf themagebieden gedefinieerd (onderwijs en (beroeps)opleidingen, arbeidsmarkt, economie, infrastructuur, monitoring / grensstatistiek) en afspraken gemaakt over acties die in het kader van het project in 17 concrete maatregelen moeten worden vertaald.

De centrale aansturing van het proces vindt plaats door een coördinatiepunt dat de partners van het memorandum bij de EUREGIO willen onderbrengen. Dit coördinatiepunt heeft als taak om de geplande maatregelen centraal aan te sturen en te coördineren en de voortgang van het gehele project te bewaken en continu te evalueren. De 17 maatregelen zelf zijn geen onderdeel van de projectaanvraag. De uitvoering ervan vindt onafhankelijk en separaat plaats.

Naast de subsidiëring vanuit de EU (EFRO) stellen de Duitse en Nederlandse INTERREG partners ruim 1,1 miljoen beschikbaar. Tot deze financiers behoren de provincies Overijssel, Gelderland, Friesland en het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en aan Duitse zijde het ministerie van economische zaken van Noordrijn-Westfalen en het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung. Tevens zullen de projectpartners zelf ook nog een eigen bijdrage leveren van bijna 1 miljoen euro.

Nieuws

Team

Gerd Reuter - Cross border coordination in Oost-Nederland-Münsterland - "CROCO"