Home>In de praktijk>Memorandum Münsterland – Oost-Nederland

Memorandum Münsterland – Oost-Nederland

Het project “Cross border coordination in Oost-Nederland-Münsterland – CROCO” heeft als doel om de grensoverschrijdende samenwerking te versterken. De volgende partners zijn bij het project betrokken: de provincies Overijssel en Gelderland, de Regio’s Achterhoek en Twente, de Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt en Warendorf, de Stadt Münster en de Bezirksregierung Münster als medeondertekenaar. De partners hebben hiertoe bij monde van hun politieke vertegenwoordigers op 14 december 2018 het „Memorandum Oost-Nederland-Münsterland“ ondertekend.

De overkoepelende doelstelling van het memorandum is de versterking van de grensregio in het EUREGIO-gebied die alleen al door haar ligging (nationaal perifeer, grensoverschrijdend beperkte omgeving) op verschillende terreinen benadeeld is (bijv. de ‘doorlaatbaarheid’ van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, geen of gebrekkige kennis van de buurtaal, ontbrekende erkenning van diploma’s in het buurland, obstakels en tekortkomingen in het stads- en streekvervoer, belemmeringen in het grensoverschrijdend vervoer).

Deze doelstelling moet worden bereikt met behulp van een efficiënte en afgestemde uitvoering van concrete grensoverschrijdende maatregelen en afzonderlijke projecten. Hiervoor hebben de memorandum-partners, rekening houdend met de strategie EUREGIO 2030, vier themagebieden gedefinieerd (onderwijs, arbeidsmarkt, economie en infrastructuur) en afspraken gemaakt over acties die in het kader van het project in circa 20 concrete maatregelen moeten worden uitgevoerd.

EUREGIO_-_Deelnemer_Memorandum_Münsterland_-_Oost-Nederland_181214_1
EUREGIO_-_Ondertekenaar_deelnemer_Memorandum_Münsterland_-_Oost-Nederland_181214_2

De centrale aansturing van het proces vindt plaats door een coördinatiepunt dat de partners van het memorandum bij de EUREGIO ondergebracht hebben. Dit coördinatiepunt heeft als taak om de geplande maatregelen centraal aan te sturen en te coördineren en de voortgang van het gehele project te bewaken en continu te evalueren.

Het project Cross Border Coordination Oost-Nederland-Münsterland wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland en wordt financieel gesteund door de Europese Unie, de provincies Overijssel en Gelderland en het ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie (MWIDE) van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, de Regio’s Achterhoek en Twente, de Kreise Borken, Steinfurt, Coesfeld en Warendorf en de stad Münster.

Meer informatie over het Memorandum Oost-Nederland – Münsterland kunt u vinden in onze brochure en onze nieuwsberichten op deze pagina.

Downloads

Brochure Memorandum Münsterland – Oost Nederland Download
Masterplan Fietscorridor Zwolle-Enschede-Münster Download
Uitnodiging workshop "Bedrijfsopvolging" Download

Nieuws

Team

dr. Gerd Reuter - Hoofd politiek / Memorandum Münsterland – Oost-Nederland
Tom Voortman - Memorandum Münsterland – Oost-Nederland