Home > Wie we zijn

Wie we zijn

Of het nu gaat om de taal, de cultuur of verschillende sociale zekerheid en belastingstelsels … tussen landen kunnen in vele opzichten barrières bestaan. De EUREGIO verbindt beide landen met elkaar en zet zich ervoor in dat de obstakels tussen Nederland en Duitsland verdwijnen, zodat gemeenten, ondernemingen en burgers de kansen aan beide kanten van de grens kunnen benutten. De EUREGIO maakt zich al meer dan 60 jaar sterk voor de sociaal-culturele en economische integratie van het grensgebied.

Missie & visie

Ondanks de open Europese binnengrenzen zijn het vaak de “mentale grenzen” die het moeilijk maken om over de grens te kijken. Tegen deze achtergrond maakt de EUREGIO zich er sterk voor de samenwerking tussen Nederland en Duitsland te vereenvoudigen. Wij willen een platform en een brug tussen de twee landen zijn.

Alle inspanningen van de EUREGIO zijn gericht op één doel: de sterke deelregio’s moeten samen groeien tot één gemeenschappelijke metropoolregio, een geïntegreerd en sterk woon- en economisch gebied waarin de grens geen scheidend of remmend effect meer heeft. Het doel is de economische kracht en de leefbaarheid in de regio te vergroten en de integratie van het gebied te bevorderen. Het geheel is immers meer dan de som der delen. We zijn pas tevreden wanneer ook de inwoners dit verzorgingsgebied als dusdanig ervaren.

Visie en missie van de EUREGIO
EUREGIO_-_organigram©EUREGIO

Onze organisatie

De EUREGIO is een Nederlands-Duitse samenwerkingsverband met een speciale binationale structuur. Deze zorgt ervoor dat de belangen van de Nederlandse en Duitse leden gelijk vertegenwoordigd zijn.

Bij de EUREGIO zijn 129 gemeenten, steden, (Land-)Kreise en Waterschappen aangesloten. Aan Duitse zijde beslaat de regio delen van de deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen. Aan Nederlandse kant zijn delen van de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe lid van het oudste grensoverschrijdend samenwerkingsverband.

Regio & leden

De EUREGIO heeft een oppervlakte van ongeveer 13.000 km². In het gebied wonen bijna 3,4 miljoen mensen. Ongeveer twee derde van het gebied en de bevolking behoren tot het Duitse en een derde tot het Nederlandse grondgebied. Aan Duitse kant strekt de regio zich uit over delen van de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Aan Nederlandse zijde horen delen van de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe bij de EUREGIO.

De EUREGIO telt 129 aangesloten gemeenten, (Land-)Kreise en waterschappen – 104 aan Duitse en 25 aan Nederlandse zijde. Alle aangesloten gemeenten en waterschappen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, dat eenmaal per jaar bijeen komt. Het Secretariaat is gevestigd bij de grensovergang in Gronau/Enschede.

EUREGIO_-_Kaart_met_alle_regio's_&_leden_van_de_EUREGIO

Ons team

Christoph Almering - Directeur-bestuurder
Dinand de Jong - Adjunct directeur-bestuurder/ Hoofd strategie
dr. Gerd Reuter - Hoofd politiek / Memorandum Münsterland – Oost-Nederland
Historische foto van de grensovergang Glanerbrug - Gronau © Heinrich Niehoff

Geschiedenis

Met haar oprichting in 1958, heeft de EUREGIO baanbrekend werk verricht. Het was vooral de noodzaak van de grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling die vervolgens leidde tot een grensoverschrijdende samenwerking. Zowel in Duitsland als in Nederland konden de grensgebieden door hun perifere ligging en sociaaleconomische situatie vaak niet profiteren van de ontwikkelingen in de rest van het land.

De grensgemeenten hebben hun positie versterkt door gezamenlijk op te treden. In het begin concentreerde men zich op laagdrempelige en door de politiek gedragen vraagstukken, zoals de ontmoeting tussen burgers door middel van culturele, sportieve en artistieke evenementen of de aanleg van fietspaden. Later zetten de twee landen zich samen in voor de verbetering van de toegankelijkheid van het grensgebied en de versterking van de economie. Thema’s die ook nu nog actueel zijn in de EUREGIO.

Onze partners