EDL gepresenteerd aan ambassadeur Van Roeden en consul-generaal Schuurman

Tijdens het bezoek van de ambassadeur Ronald van Roeden in Berlijn en de consul-generaal in Düsseldorf Peter Schuurman aan de EUREGIO op 6 januari 2022, heeft het coördinatiepunt van het Memorandum de Euregionale Doorlopende Leerlijn (EDL) gepresenteerd.

Het doel van EDL is om kinderen en jongeren in de EUREGIO de kans te bieden om van jongs af aan vertrouwd te raken met de taal en cultuur van hun directe buren. Dit gebeurt al in het kader van verschillende projecten. Het is echter de bedoeling deze interculturele component als vast onderdeel in de leerplannen van beide landen te verankeren in nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen, verantwoordelijke overheidsinstanties en bedrijven.

Bovendien werd het belang van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, digitalisering en de erkenning van diploma’s aangesproken. Ten slotte is de mogelijkheid van een expertise centrum besproken, wat zou kunnen voortbouwen op de businesscase van het project ‚Spreek je Buurtaal’.

De ambassadeur Ronald van Roeden en de consul-generaal Peter Schuurman hebben positief gereageerd op de meerwaarde en de behoefte van EDL.

Onderwijs is een van de thema’s binnen het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Memorandum Oost-Nederland – Münsterland.

Memorandum EDL Gepresenteerd Aan Ambassadeur Van Roeden En Consul Generaal Schuurman 3 ©EUREGIO
Memorandum EDL Gepresenteerd Aan Ambassadeur Van Roeden En Consul Generaal Schuurman 2 ©EUREGIO
Memorandum EDL Gepresenteerd Aan Ambassadeur Van Roeden En Consul Generaal Schuurman 1 ©EUREGIO