Subsidie vanaf € 25.000

Subsidie vanaf € 25.0002024-06-13T15:23:04+01:00

Het INTERREG-programma ”Deutschland-Nederland”

Om de samenwerking tussen grensregio’s op economisch en sociaal-cultureel vlak te stimuleren heeft de EU in 1990 het Europees gemeenschappelijke initiatief INTERREG in het leven geroepen. In het kader hiervan ondersteunt het programma Deutschland Nederland grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten in het Duits-Nederlandse grensgebied.

De INTERREG-financiering is afkomstig uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Een aanvullende cofinanciering wordt ontvangen door Nederlandse en Duitse INTERREG-partners. Projecten uit vele verschillende sectoren in de grensregio worden met deze middelen gesubsidieerd, zoals de gezondheidszorg, agro- & food, energie, hightech, onderwijs, arbeidsmarkt en vervoer. Partners aan beide kanten van de grens voeren de projecten gezamenlijk uit. Hierbij wordt veel kennis met elkaar uitgewisseld en ook is er sprake van een afstemming op organisatorisch, inhoudelijk, personeel en financieel vlak.

EUREGIO en INTERREG

Het EUREGIO-secretariaat in Gronau heeft voor het EUREGIO-gebied het regionaal programmamanagement van INTERREG Deutschland-Nederland (RPM) op zich genomen. Het programmamanagement adviseert bedrijven alsmede publieke en private overheidsinstellingen en organisaties over subsidiemogelijkheden voor de grensoverschrijdende samenwerking.

Daarnaast wordt ondersteuning verleend bij het zoeken naar geschikte samenwerkingspartners in het buurland. Het programmamanagement begeleidt de projecten vanaf het moment dat de aanvraag wordt ingediend tot en met de financiële afwikkeling. Bovendien wordt bij de uitvoering van het programma nauw samengewerkt met de INTERREG-partners. Voor de overkoepelende coördinatie van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland is het Gemeenschappelijke INTERREG-secretariaat (GIS) in Kleve verantwoordelijk. Over het programma en de INTERREG-partners leest u op deze website meer.

Contact

Wilt u in gesprek komen met iemand van het RPM in Gronau? Neem dan contact op met Birgit Agten of Carmen van der Sluis:

Carmen van der Sluis - INTERREG Regionaal Programmamanagement
Birgit Agten - INTERREG Regionaal Programmamanagement

Presentatie

Organiseert u een evenement waar Duitsers en Nederlanders samenkomen om te netwerken en kennis uit te wisselen? En is grensoverschrijdend samenwerken een belangrijk thema?

Dan kunt u graag het RPM uitnodigen om een presentatie te geven over de subsidiemogelijkheden. We overleggen graag met u samen welke bijdrage wij kunnen leveren aan de bijeenkomst. Wij focussen ons daarbij op 1 of meer van de volgende onderwerpen: Agro & Food, Health & Care, Energie & Klimaat, HTSM en Onderwijs, Integratie & Arbeidsmarkt. Als u een mail met dit verzoek stuurt naar rpm@euregio.eu dan neemt het RPM zo snel mogelijk contact met u op.

Soorten subsidies

Wilt u ook grensoverschrijdend samenwerken? Er zijn verschillende Interreg-subsidies, afhankelijk van de omvang van uw projectidee. Van kleinschalige grensoverschrijdende ontmoetingen of meer intensieve en langdurige samenwerking tot Interreg-projecten met een subsidie boven de € 25.000. Onder de drie knoppen hier onder leest u meer over de verschillende mogelijkheden.

INTERREG_-_Kaderproject_subsidie_tot_25000_euro_meer_intensieve_en_langdurige_samenwerking
INTERREG_-_Kaderproject_subsidie_vanaf_25.000_euro