Workshop grenslandmonitor: mooie start van 2021

Deze week vond een online workshop over de grenslandmonitor plaats met 60 deelnemers uit zowel Nederland als Noordrijn-Westfalen. De grenslandmonitor is een open data portaal met grensoverschrijdende data. Het is een project in het kader van het memorandum Oost-Nederland – Münsterland en het is als concreet actiepunt in de Grenslandagenda 2021 opgenomen.

De grenslandmonitor maakt het vergelijken van gebieden aan één zijde of beide zijden van de Nederlands/Duitse grens mogelijk. Op dit moment is vooral data beschikbaar rond het thema ‘arbeidsmarkt’. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om: hoe ontwikkelt de beroepsbevolking zich in Oost-Nederland ten opzichte van Noordrijn-Westfalen? Voor 2021 staat een verdere verbetering en uitbreiding van de monitor op het programma met indicatoren op het gebied van de andere drie thema’s van het memorandum: economie, onderwijs en bereikbaarheid.

De workshop was een mooie start van de plannen voor de grenslandmonitor in 2021. De Nederlandse en Duitse deelnemers werden op basis van hun expertise in subgroepjes van onderwijs, arbeidsmarkt, economie en bereikbaarheid opgedeeld. In deze subgroepjes discussieerden de deelnemers over mogelijke aanvullingen voor de grenslandmonitor. Hierbij werd gekeken naar welke data per thema behulpzaam kan zijn bij grensoverschrijdende samenwerking. Hiermee kan in de komende periode de grenslandmonitor aangescherpt worden zodat de data in de toekomst gebruikt kunnen worden bij grensoverschrijdende politiek, strategieën en monitoring.

De grenslandmonitor is te vinden op grenslanders.nl.

Bron: Workshop grenslandmonitor: mooie start van 2021 – (grenspostdusseldorf.nl)
Bron foto: grenslanders.nl

Kaart_Oost_Nl_Muensterland_Groot