Zichtbare stappen gezet in het Memorandum Oost-Nederland – Münsterland

Op maandag 21 juni 2021 vond in het kader van het memorandum Oost-Nederland – Münsterland de jaarlijkse Duits-Nederlandse Landrätekonferenz plaats. Het memorandum is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma. Daarin werken de provincies Gelderland en Overijssel, de regio’s Twente en de Achterhoek, de Stadt Münster, de Kreise in het Münsterland, de Bezirksregierung Münster en de EUREGIO op vier thema’s grensoverschrijdend samen. Deze vier onderwerpen zijn onderwijs, arbeidsmarkt, economie en mobiliteit. Tijdens de Landrätekonferenz bespraken de vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen de voortgang op de vier thema’s. Ook dit jaar zijn er weer zichtbare stappen gezet.

Binnen de vier thema’s lopen allerlei grensoverschrijdende projecten en initiatieven. Dit heeft als doel dat (grens)inwoners de grens niet meer als belemmering zien, maar juist de kansen zien en krijgen om eroverheen te stappen.

Zo wordt er op het gebied van mobiliteit gewerkt aan de grensoverschrijdende busverbinding tussen Bocholt en Aalten: vanaf 18 augustus 2021 gaat de internationale bus dagelijks rijden. Bovendien was er veel belangstelling voor om een masterplan voor een fietssnelweg tussen Zwolle en Münster te maken en in één project uit te voeren. Het project is in maart van dit jaar definitief goedgekeurd door de EUREGIO-Raad en de voltooiing is gepland voor het najaar van 2021.

Op het gebied van onderwijs is het project ‘Spreek je buurtaal’ succesvol afgerond. In dit project maken leerlingen van basisscholen in de grensregio kennis met elkaars taal en cultuur. Vorig jaar won het project de Grenslandprijs tijdens de Grenslandconferentie. Ook is er in de grensregio een nieuw initiatief gestart: de ‘Euregionale doorlopende leerlijn’ (EDL), waarbij Nederlandse en Duitse partners in een platform samenwerken. De leerlijn moet ervoor zorgen dat grensinwoners van de basisschool tot en met het hoger onderwijs de mogelijkheid hebben om zich euregionale competenties toe te eigenen. Zo is het belangrijk dat scholieren en studenten leren van elkaars taal en cultuur, deelnemen aan uitwisselingen en stage lopen over de grens. Dit helpt grensinwoners om uiteindelijk aan beide kanten van de grens te kunnen werken. Het project zit nog in een pilotfase.

Verder werd de uitbreiding van een netwerk op het thema onderwijs met succes voortgezet. Dit bleek al tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van vertegenwoordigers uit Kreis Coesfeld (schoolbestuur, Kreisbildungsbüro, basisschool) en de Regio Twente en Saxion op twee Nederlandse basisscholen in Glanerbrug en Enschede in 2020. Deze uitwisseling resulteerde in de wens om verder te netwerken en uiteindelijk kon een verbinding met het project “Digita(a)l Euregio Education – Digitalisierung in der Bildung” tot stand worden gebracht. De belangstelling voor een uitwisseling reikte verder dan het gebied van de trekkers Kreis Coesfeld en Regio Twente en betrof ook andere deelregio’s, zoals Warendorf, Steinfurt, Borken en Münster.

Om de voortgang van de 20 maatregelen te beoordelen, werd ook een grenslandmonitor ontwikkeld. Dit moet nu verder worden uitgebreid en aangevuld met extra indicatoren. Om deze extra indicatoren vast te stellen, zijn ongeveer 60 mensen uit de thematische omgeving van de maatregelen in het memorandum bijeengekomen voor een workshop in januari 2021. Het grote aantal deelnemers laat niet alleen de belangstelling zien voor en de behoefte aan statistisch achtergrondmateriaal, maar onderstreept ook het belang van grensoverschrijdende samenwerking en de vitaliteit van het memorandum.

Naast een aantal projecten werd ook de samenwerking tijdens de coronacrisis besproken. Juist in deze periode is grensoverschrijdend communiceren, samenwerken en van elkaar leren zo ontzettend belangrijk gebleken.

Bron van het oorspronkelijke artikel: www.grenspostdusseldorf.nl

DE_NL_Vlaggen