Het Interreg Kleinprojectenfonds

Het Interreg Kleinprojectenfonds2024-06-13T15:16:11+01:00

Subsidie tot € 25.000

In het kader van programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking zijn burgerprojecten en kleinschalige projecten belangrijke en succesvolle instrumenten met een grote Europese meerwaarde om grensgerelateerde en grensoverschrijdende belemmeringen te elimineren, persoonlijke contacten tussen mensen te bevorderen en grensregio’s en hun burgers dichter bij elkaar te brengen. Deze projecten kunnen worden uitgevoerd binnen het zogenaamde “kleinprojectenfonds”. Dit fonds voor kleinschalige projecten kan binnen verschillende sectoren worden ontwikkeld. In het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland is er momenteel één kleinprojectenfonds met de focusgebieden onderwijs, governance, gezondheid en people-to-people.

Kleinprojectenfonds in het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland

De Europese Unie ondersteunt samenwerkingsprojecten tussen buurlanden. Het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland is speciaal opgezet voor projecten die gericht zijn op samenwerking in het Duits-Nederlandse grensgebied. Om de aanvraagprocedure voor Interreg-middelen toegankelijker te maken, hebben de Duitse-Nederlandse Euregio’s in afstemming met elkaar en met de Interreg-programmapartners het zogenaamde “kleinprojectenfonds” (KPF) ontwikkeld. Dit is speciaal ontworpen voor initiatieven met een maximale subsidie van € 25.000. Er is een vereenvoudigde procedure voor kleinere activiteiten van korte duur die in aanmerking komen voor een forfaitair bedrag van € 750.

Het kleinprojectenfonds ondersteunt projecten die gericht zijn op de volgende thematische gebieden:

  • Onderwijs (bijvoorbeeld uitwisselingen tussen scholen, samenwerking tussen scholen/universiteiten, uitwisseling van docenten/professoren, taalondersteuning, stages).
  • Governance (bevordering van samenwerking tussen overheidsinstellingen en autoriteiten)
  • Gezondheid (uitwisseling en netwerkvorming van bijvoorbeeld gezondheidsdiensten, preventie, zorg – maar ook diergezondheid en bestrijding van dierziekten)
  • People-to-people (bevordering van de samenwerking tussen burgers). Dit resulteert in uitgebreide projectmogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, sport, geschiedenis en toerisme.

Wilt u ook grensoverschrijdend samenwerken? Dan kunt u een aanvraag indienen. Hieronder leest u wie in aanmerking komt en hoe u een aanvraag kunt indienen.

Wie kan een aanvraag indienen?

Projectaanvragen kunnen doorlopend worden ingediend door gemeenten, gemeentelijke organisaties, verenigingen, vennootschappen en andere publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor het initiëren of zowel initiëren als uitvoeren van een project. Alleen projecten waarin zowel Duitse als ook Nederlandse partners samenwerken worden gefinancierd.

Dat is nieuw

Een vereenvoudigde aanvraagprocedure maakt de deelname van alle verenigingen, organisaties en groepen mogelijk. Ook de verwerkingsprocedure wordt vereenvoudigd, omdat het fonds voor kleine projecten met vaste bedragen werkt. Dit betekent dat de vaak tijdrovende bewijsplicht in de vorm van facturen of bankafschriften niet meer nodig is. Evenementen die gewoonlijk slechts één dag duren, kunnen voortaan met een vast bedrag van € 750 worden ondersteund. Andere initiatieven of projecten in de KPF kunnen nog met maximaal € 25.000 worden gefinancierd.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Allereerst moet u nagaan welk type project in uw geval van toepassing is. U kunt kiezen tussen miniprojecten (vast subsidiebedrag van € 750) en kleine projecten (maximale subsidie tot € 25.000). Hieronder vindt u een leidraad om u te helpen bij het maken van deze keuze. Aanvragen worden ingediend via het elektronische portaal kpf.deutschland-nederland.eu.

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

Downloads

Handleiding - forfaitair bedrag € 750 Download
Handleiding - max € 25.000 subsidie Download

Wat gebeurt er nadat ik mijn aanvraag heb ingediend?

Procedure voor projecten met een forfaitair subsidiebedrag van € 750:

  • Uw project betreft doorgaans één dag met als inhoud een grensoverschrijdende bijeenkomst, uitwisseling of evenement.
  • Uw aanvraag wordt binnen tien werkdagen beoordeeld en bij een positief besluit ontvangt u een toezegging. Met de goedkeuring wordt de subsidie aan u uitbetaald.
  • Door een uitvoeringsverklaring in te dienen en het bewijs te leveren dat het project heeft plaatsgevonden (bijv. een persbericht, foto of lijst van deelnemers) is het project voltooid. U hoeft geen facturen of betalingsbewijzen in te dienen.

Procedure voor projecten met een subsidie tot € 25.000:

  • Het project wordt voorgelegd aan een besluitvormend gremium. Daar wordt besloten of het projectidee wordt goedgekeurd.
  • Bij de indiening van de aanvraag worden concrete, individuele doelen/resultaten vastgesteld die tijdens de projectlooptijd moeten worden bereikt.
  • Zodra het eindverslag is ingediend en de relevante bewijzen zijn geleverd, wordt een subsidie uitbetaald voor bereikte mijlpalen met een maximale EU-subsidie van € 25.000 (max. 50 % van de kosten). U hoeft geen facturen en betalingsbewijzen in te dienen.

Wilt u meer weten of heeft u ondersteuning nodig?

Wij verheugen ons op uw projectideeën en ondersteunen u graag bij de aanvraag en doorvoering van uw project. Mocht u contact met ons willen opnemen, dan kan dat via: kpf@euregio.eu.

Contact

Lorenz Dik - Interreg VI Kleinprojectenfonds (KPF)
Silvia Schuster - Interreg VI Kleinprojectenfonds (KPF) / GrensInfoPunt

Soorten subsidies

Wilt u ook grensoverschrijdend samenwerken? Er zijn verschillende Interreg-subsidies, afhankelijk van de omvang van uw projectidee. Van kleinschalige grensoverschrijdende ontmoetingen of meer intensieve en langdurige samenwerking tot Interreg-projecten met een subsidie boven de € 25.000. Onder de drie knoppen hier onder leest u meer over de verschillende mogelijkheden.

INTERREG_-_Kaderproject_subsidie_tot_25000_euro_meer_intensieve_en_langdurige_samenwerking
INTERREG_-_Kaderproject_subsidie_vanaf_25.000_euro