Home>Subsidies>Meer intensieve en langdurige samenwerking

Meer intensieve en langdurige samenwerking

Meer intensieve en langdurige samenwerking2022-09-20T14:57:18+01:00

Subsidie tot € 25.000

Als gevolg van de onlangs goedgekeurde verlenging van het kaderproject in de financieringsfase van INTERREG V kunnen nog steeds subsidieaanvragen worden ingediend voor meer intensieve en langdurige grensoverschrijdende projecten en maatregelen met een financieringsomvang van maximaal € 25.000. Wegens het geringe budget dat nog voor INTERREG V beschikbaar is, zullen de ingediende projecten voorlopig op een reservelijst worden geplaatst totdat er weer middelen beschikbaar zijn.

De projectaanvragers worden bij de uitvoering van hun projecten intensief ondersteund door medewerkers van de EUREGIO. Op deze manier wil de EUREGIO zowel het grensoverschrijdende karakter van de projecten als de goede begeleiding van de projectaanvragers waarborgen.

Een expertgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Twente/Noordoost-Overjissel, Achterhoek, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen bepaalt, op basis van vaste selectiecriteria, welke van de ontvangen aanvragen met een subsidie van € 25.000 worden ondersteund. De goedgekeurde subsidiabele projectaanvragen worden ter informatie voorgelegd aan de EUREGIO-Raad.

Subsidiemogelijkheden

Intensievere en langdurigere samenwerkingstrajecten komen in aanmerking voor een subsidie tot maximaal € 25.000 bij een totaal projectvolume van maximaal € 50.000.

De procedures om tot een aanvraag en goedkeuring te komen evenals tips voor de afwikkeling vindt u in de leidraad (zie downloads). Ook vindt u bijgaand het aanvraagformulier dat u in eerste instantie ééntalig bij ons kunt indienen (voor goedkeuring dient dit tweetalig voor te liggen). Onder downloads vindt u ook enkele projectvoorbeelden.

Downloads

Aanvraagformulier - tot € 25.000 Download
Brochure Download
Leidraad Download

Contact

Hannie Mattern - INTERREG V Kaderproject
Lorenz Dik - 'Grensoverschrijdende ontmoetingen' - INTERREG V Kaderproject

Voor extra mogelijkheden voor het toeristisch MKB (onder meer tot maximaal € 1000 subsidie bij maximaal € 2000 aan kosten) kunt u contact opnemen met Edwin Kok van het Grensoverschrijdend projectbureau voor toerisme.

Soorten subsidies

Wilt u ook grensoverschrijdend samenwerken? Er zijn verschillende INTERREG-subsidies, afhankelijk van de omvang van uw projectidee. Van kleinschalige grensoverschrijdende ontmoetingen of meer intensieve en langdurige samenwerking tot INTERREG-projecten met een subsidie boven de € 25.000. Onder de drie knoppen hier onder leest u meer over de verschillende mogelijkheden.

INTERREG_Kaderprojekt_subsidie_tot_1000_euro_grensoverschrijdende_ontmoetingen
INTERREG_-_Kaderproject_subsidie_tot_25000_euro_meer_intensieve_en_langdurige_samenwerking
INTERREG_-_Kaderproject_subsidie_vanaf_25.000_euro