Disclaimer

Disclaimer2024-06-14T08:47:07+01:00

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als aanbieder van diensten zijn wij in overeenstemming met § 7 lid 1 TMG voor eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wettelijke bepalingen verantwoordelijk. Volgens §§ 8 t/m 10 TMG zij wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht toegezonden of opgeslagen informatie van derden te bewaken of te onderzoeken op omstandigheden die wijzen op een handeling in strijd met de wet.

Verplichtingen om informatie te verwijderen of te blokkeren voor gebruik volgens de algemene wettelijke bepalingen blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid op dit punt is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip dat kennis is ontstaan van concrete wetsovertreding. Indien ons dergelijke wetsovertredingen bekend worden, zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze internetpagina’s omvatten links naar externe websites van derden. Op de inhoud daarvan hebben wij geen invloed. Daarom kunnen wij ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze externe websites aanvaarden. Voor de inhoud van de websites waarnaar via links wordt verwezen is steeds de betreffende aanbieder of exploitant van deze pagina’s verantwoordelijk. De pagina’s waarnaar via links wordt verwezen zijn op het moment van plaatsing van de link gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Op het moment van plaatsing van de link kon geen inhoud die in strijd is met de wet worden vastgesteld. Indien ons dergelijke wetsovertredingen bekend worden, zullen wij de betreffende links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de webpagina’s vervaardigde inhoud en werken op deze pagina’s vallen onder het Duitse auteursrecht. Vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en ieder vorm van gebruik, die de begrenzingen van het auteursrecht overschrijden, zijn slechts met schriftelijke toestemming van de betreffende auteur c.q. opsteller toegestaan. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend toegestaan voor particulier, niet commercieel gebruik.

Voor zover inhoud op deze website niet door de exploitant is opgesteld is rekening gehouden met het auteursrecht van derden. In het bijzonder zal de inhoud van derden als zodanig worden aangeduid. Mocht u desondanks een overtreding van het auteursrecht vaststellen, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. Indien ons wetsovertredingen bekend worden, zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.