Subsidies

Subsidies2024-01-31T16:11:21+01:00

Om de samenwerking tussen grensregio’s op economisch en sociaal-cultureel vlak te stimuleren heeft de EU in 1990 het Europees gemeenschappelijke initiatief Interreg in het leven geroepen. In het kader hiervan ondersteunt het programma Deutschland Nederland grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten in het Duits-Nederlandse grensgebied.

De Interreg-financiering is afkomstig uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Een aanvullende cofinanciering wordt ontvangen door Nederlandse en Duitse Interreg-partners. Projecten uit vele verschillende sectoren in de grensregio worden met deze middelen gesubsidieerd, zoals de gezondheidszorg, agro- & food, energie, hightech, onderwijs, arbeidsmarkt en vervoer. Partners aan beide kanten van de grens voeren de projecten gezamenlijk uit. Hierbij wordt veel kennis met elkaar uitgewisseld en ook is er sprake van een afstemming op organisatorisch, inhoudelijk, personeel en financieel vlak.

Het Interreg-programmamanagement

Het EUREGIO-secretariaat in Gronau heeft voor het EUREGIO-gebied het regionaal programmamanagement van Interreg Deutschland-Nederland (RPM) op zich genomen. Het programmamanagement adviseert gemeenten, overheidsinstellingen, bedrijven en organisaties over de subsidiemogelijkheden voor de grensoverschrijdende samenwerking. Daarnaast wordt ondersteuning verleend bij het zoeken naar geschikte samenwerkingspartners in het buurland. Het programmamanagement begeleidt de projecten vanaf het moment dat de aanvraag wordt ingediend tot en met de financiële afwikkeling. Bovendien wordt bij de uitvoering van het programma nauw samengewerkt met de Interreg-partners (provincies en ministeries).

Wilt u in gesprek komen met iemand van het RPM in Gronau? Neem dan contact op met Birgit Agten of Carmen van der Sluis:

Carmen van der Sluis - INTERREG Regionaal Programmamanagement
Birgit Agten - INTERREG Regionaal Programmamanagement

De andere regionale programmamanagements bevinden zich in de Eems Dollard Regio in Bad Nieuweschans, de Euregio Rijn-Waal in Kleve en de euregio rijn-maas-noord in Mönchengladbach. Voor de overkoepelende coördinatie is het Gemeenschappelijke INTERREG-secretariaat (GIS) in Kleve verantwoordelijk.

Foto_Europese_vlag

Interreg subsidiemogelijkheden tot € 25.000,-

Het Interreg-programma ‘Deutschland-Nederland’ bevordert de grensoverschrijdende samenwerking van Nederlandse en Duitse gemeenten, (Land-)Kreise, universiteiten, hogescholen en verenigingen ook middels laagdrempelige, kleinere projecten. De subsidie komt onder andere de technologieoverdracht in het midden- en kleinbedrijf ten goede. Andere voorbeelden zijn de ontwikkeling van de grensoverschrijdende infrastructuur, de grensoverschrijdende bescherming van patiënten tegen besmettelijke ziektes en de samenwerking van de Nederlandse en Duitse veiligheidsdiensten.

Soorten subsidies

Wilt u ook grensoverschrijdend samenwerken? Er zijn verschillende Interreg-subsidies, afhankelijk van de omvang van uw projectidee. Van kleinschalige grensoverschrijdende ontmoetingen of meer intensieve en langdurige samenwerking tot Interreg-projecten met een subsidie boven de € 25.000. Onder de drie knoppen hier onder leest u meer over de verschillende mogelijkheden.

INTERREG_-_Kaderproject_subsidie_tot_25000_euro_meer_intensieve_en_langdurige_samenwerking
INTERREG_-_Kaderproject_subsidie_vanaf_25.000_euro