Geschiedenis

Geschiedenis2023-11-02T13:11:31+01:00

Met haar oprichting in 1958, heeft de EUREGIO baanbrekend werk verricht. Het was vooral de noodzaak van de grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling die vervolgens leidde tot een grensoverschrijdende samenwerking.

Zowel in Duitsland als in Nederland konden de grensgebieden door hun perifere ligging en sociaaleconomische situatie vaak niet profiteren van de ontwikkelingen in de rest van het land. De grensgemeenten hebben hun positie versterkt door gezamenlijk op te treden. In het begin concentreerde men zich op laagdrempelige en door de politiek gedragen vraagstukken, zoals de ontmoeting tussen burgers door middel van culturele, sportieve en artistieke evenementen of de aanleg van fietspaden. Later zetten de twee landen zich samen in voor de verbetering van de toegankelijkheid van het grensgebied en de versterking van de economie. Thema’s die ook nu nog actueel zijn in de EUREGIO. Tegenwoordig zijn 128 Nederlandse en Duitse gemeenten, (Land-) Kreise en Waterschappen lid van de EUREGIO.

Alfred Mozer

Alfred Mozer brengt mensen bij elkaar

In de vroege jaren ‘70 werden de grensoverschrijdende sociaal-culturele activiteiten door het EUREGIO-Mozer-programma in het leven geroepen. Deze werden vernoemd naar de eerste voorzitter, Alfred Mozer (1905-1979). Mozer was een hartstochtelijk voorstander van de Europese gedachte. Hij was ervan overtuigd dat de mensen eerst elkaar moeten leren kennen en vertrouwen om samen te kunnen werken. Hij steunde daarom de grensoverschrijdende ontmoetingen van burgers.

Mijlpalen van de EUREGIO

 • 1958: Oprichting van de EUREGIO
 • 1971: Eerste grensoverschrijdende commissie met een budget (EUREGIO-Mozer-programma)
 • 1972: Eerste grensoverschrijdende actieprogramma, uniek in heel Europa
 • 1978: Oprichting van de EUREGIO-Raad, op advies van prins Claus
 • 1985: Oprichting van een eerste gezamenlijk secretariaat aan de grensovergang Gronau-Enschede
 • 1987: Eerste actieprogramma, met maatregelcatalogus en financieringsovereenkomsten; daarmee de voorloper van het INTERREG-Programma van de Europese Unie
 • 2008: Vijftigjarig jubileum van de EUREGIO
 • 2008: Bezoek van koningin Beatrix en bondspresident Köhler aan de EUREGIO
 • 2010: Vastleggen van de EUREGIO strategie 2020
 • 2016: EUREGIO wordt Nederlands-Duitse Gemeenschappelijke regeling
 • 2018: De EUREGIO viert haar zestigste verjaardag
 • 2020: Vastleggen van de EUREGIO strategie 2030
Historische foto van de grensovergang Glanerbrug - Gronau © Heinrich Niehoff