Eerste grensoverschrijdende workshop over bedrijfsopvolging

Op 9 juni zal een grensoverschrijdende workshop over het thema bedrijfsopvolging plaatsvinden. Het onderwerp bedrijfsopvolging is de laatste jaren steeds belangrijker geworden.

Het zoeken naar een geschikte opvolger houdt veel ondernemers aan beide zijden van de grens in gelijke mate bezig. Niettemin zijn er verschillen in de benaderingen waarop private en publieke organisaties ondernemers hierbij proberen te ondersteunen. Men kijkt daarbij veel te weinig naar de overkant van de grens. Hoe wordt de bedrijfsopvolging eigenlijk in het buurland opgepakt? Wat werkt beter of anders? Kunnen we wat leren en zijn er misschien mogelijkheden tot samenwerking? In deze grensoverschrijdende workshop zullen deze vragen beantwoord worden en er concepten voor grensoverschrijdende oplossingen ontwikkeld worden.

Via deze link kunt u het programma van de grensoverschrijdende workshop op 9 juni vinden en kunt u zich aanmelden. Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO, zal de deelnemers aan de grensoverschrijdende workshop op 9 juni welkom heten.

De workshop maakt deel uit van het thema economie binnen het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Memorandum Oost-Nederland – Münsterland.

Deze bijeenkomst wordt gesubsidieerd uit het kaderproject INTERREG VA voor het EUREGIO-gebied.