Grensoverschrijdende netwerkbijeenkomst “fietsmobiliteit” op 24 november in Gronau

In het kader van het INTERREG-project Croco en het Memorandum Oost-Nederland – Münsterland vond op 24 november in Hotel Driland in Gronau een grensoverschrijdende netwerkbijeenkomst plaats omtrent het thema fietsmobiliteit.

Het onderwerp fietsmobiliteit speelt momenteel een grote rol – vooral ten aanzien van de energie- en klimaatuitdagingen. Tijdens de netwerkbijeenkomst werden de actuele ontwikkelingen van het verkeersbeleid in Duitsland en Nederland uitvoerig besproken. De EUREGIO nodigde de provincies Gelderland en Overijssel, de Kreise, de steden, de gemeenten, de Bezirksregierung Münster, de Landesbetrieb Straßen NRW, de Handwerkskammer Münster en het verkeersministerie NRW uit voor deze verrijkende bijeenkomst.

Na de presentaties door sprekers van het verkeersministerie NRW en de provincies Gelderland en Overijssel werden workshops gehouden over de betekenis van de eerder geschetste actieprogramma’s voor het euregionale gebied. In Nederland is de uitbouw van de fietsinfrastructuur al behoorlijk gevorderd, en in Noordrijn-Westfalen zal hetgeen tot nu toe is bereikt verder worden uitgebreid door middel van investeringen en subsidies.

Maar er werd ook over praktische en inhoudelijke kwesties gediscussieerd. Zo werden bijvoorbeeld de verschillende benaderingen van de twee landen inzake veiligheidsstandaards (fietsstroken) en de verbetering van de veiligheid bij grensovergangen besproken.

De netwerkbijeenkomst, met als doel fietsmobiliteit grensoverschrijdend vorm te geven, profiteerde van de intensieve uitwisseling tussen de vele deskundigen. De behoefte aan regelmatige Duits-Nederlandse besprekingen op ambtelijk niveau werd zeer duidelijk: de deelnemers vonden regelmatige coördinatie wenselijk, zowel op supraregionaal als op euregionaal niveau.

Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO: “De bijeenkomst heeft ongelooflijk dynamische discussies mogelijk gemaakt, wat opnieuw duidelijk werd benadrukt door de vraag naar meer uitwisseling!” Naar de mening van Almering zou “een platform waarop we vooral kennis uitwisselen” zinvol zijn om op die manier beter van elkaar te kunnen profiteren.

In het project Croco werken de provincies Gelderland en Overijssel, de regio’s Twente en Achterhoek, de stad Münster, de Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt en Warendorf, de Bezirksregierung Münster en de EUREGIO op basis van het in 2018 ondertekende Memorandum Oost-Nederland – Münsterland grensoverschrijdend samen.

Meer informatie over het project Croco en het Memorandum Oost-Nederland – Münsterland vindt u op www.euregio.eu/memorandum.