Wat we doen

Wat we doen2023-10-12T09:53:20+01:00

Wij zijn ervan overtuigd dat de grensoverschrijdende verbinding tussen mensen de basis vormt voor een succesvolle grensoverschrijdende samenwerking. Wij geven advies, verstrekken informatie en maken gebruik van ons brede netwerk in Nederland en Duitsland ten behoeve van onze aangesloten gemeenten, burgers en organisaties die grensoverschrijdend willen samenwerken. Het gaat hierbij om samenwerking op sociaal-cultureel en economisch gebied en op het gebied van de ruimtelijke ordening.

Wij zetten ons in voor het wegnemen van grensbarrières en ondersteunt gemeenten, inwoners, bedrijven en organisaties bij het benutten van de mogelijkheden die de grenslocatie biedt. Dit maakt het mogelijk om één grensoverschrijdende stad-land-regio te realiseren. De EUREGIO is een hub, platform en spreekbuis voor haar leden en partners en combineert verschillende activiteiten.

EUREGIO voert de volgende taken uit:

  1. Netwerken opbouwen – duurzaam bijeen brengen van mensen
  2. Grensoverschrijdende activiteiten en projecten bevorderen
  3. De belangen van de grensoverschrijdende regio behartigen
  4. Bedrijven en burgers op het gebied van arbeidsmarkt en wonen in het buurland informeren en adviseren
  5. Projectontwikkeling en projectmanagement
  6. Subsidie ontsluiten voor grensoverschrijdende activiteiten en projecten
  7. Interregionale samenwerking met andere (grens-)regio’s

Grenzeloos veelzijdig

De EUREGIO is actief op de volgende werkterreinen:

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Dit omvat de thematische gebieden van ruimtelijke ordening, energie, water en milieu, infrastructuur en vervoer en klimaat.

Economie en arbeidsmarkt met de thematische gebieden regionaal innovatiebeheer, arbeidsmarkt, vrijetijdsindustrie en ondernemerschap.

Maatschappelijke ontwikkeling. Dit omvat de onderwerpen sociaal-culturele ontmoetingen, gezondheid & sociale zaken, onderwijs & kwalificatie, en veiligheid.

In de praktijk

Hoe gaat de samenwerking op het gebied van Maatschappelijke ontwikkeling, Economie en arbeidsmarkt of Duurzame ruimtelijke ontwikkeling in zijn werk?

Vaak wordt er grensoverschrijdend samengewerkt door middel van INTERREG-projecten. Lees meer over de projecten waar de EUREGIO bij betrokken is.

EUREGIO_-_Wat_we_doen_-_Onze_projecten

Subsidies

Wilt u ook grensoverschrijdend samenwerken?

Er zijn verschillende Interreg-subsidies, afhankelijk van de omvang van uw projectidee. Van kleinschalige grensoverschrijdende ontmoetingen of meer intensieve en langdurige samenwerking tot Interreg-projecten met een subsidie boven de € 25.000. Lees meer over de verschillende mogelijkheden.

Foto_Europese_vlag