Home>Subsidies>Grensoverschrijdende ontmoetingen

Grensoverschrijdende ontmoetingen

Grensoverschrijdende ontmoetingen2021-03-17T16:36:43+01:00

Subsidie tot € 1.000

Wilt u ook grensoverschrijdend samenwerken?

Meerdere keren per jaar vragen we tijdelijk om voorstellen voor kleine projecten. Als u een idee hebt voor een project waarmee u mensen van beide kanten van de grens met elkaar in contact brengt kunt u een aanvraag voor een project indienen waarvoor u een financiële bijdrage tot 1.000 euro kunt krijgen. Een belangrijke vernieuwing: Voor projectaanvragen zijn er nu projectoproepen met een vaste looptijd.

De projectaanvragers worden bij de uitvoering van hun projecten intensief ondersteund door medewerkers van de EUREGIO. Op deze manier wil de EUREGIO zowel het grensoverschrijdende karakter van de projecten als de goede begeleiding van de projectaanvragers waarborgen.

De tiende projectoproep begint op 1 maart 2021 en eindigt op 15 april 2021.

Officiële, volledige en zinvolle projectaanvragen moeten tussen 1 maart 2021 en 15 april 2021 per e-mail of online formulier worden ingediend bij het projectbureau van het kaderproject.

Na afloop van de termijn bepaalt een expertgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Twente/Noordoost-Overijssel, Achterhoek, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen, op basis van vaste selectiecriteria, welke van de ontvangen aanvragen met een subsidie van maximaal € 1.000 zullen worden ondersteund.

Als je samen wilt leven in een grensoverschrijdende regio, dan is het van belang om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Dat is de basis voor succesvolle samenwerking met de buren over de grens. De EUREGIO, de provincies Gelderland, Flevoland, Overijssel en de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen hechten daarom veel waarde aan Nederlands-Duitse ontmoetingen tussen scholieren, ambtenaren, ondernemingen, sporters, politici, enz.

De EUREGIO ondersteunt deze contacten door zelf activiteiten te ontwikkelen en door anderen financieel te ondersteunen die ontmoetingen met de buren over de grens willen organiseren.

Downloads

Mini-project "SCOUTS ONLINE" Download
Brochure Download
Leidraad Download
Aanvraagformulier - tot € 1.000 Download

Voor meer informatie over aanvragen op het gebied van ontmoetingen kunt u contact opnemen met:

Lorenz Dik - 'Grensoverschrijdende ontmoetingen' - INTERREG V Kaderproject

Soorten subsidies

Wilt u ook grensoverschrijdend samenwerken? Er zijn verschillende INTERREG-subsidies, afhankelijk van de omvang van uw projectidee. Van kleinschalige grensoverschrijdende ontmoetingen of meer intensieve en langdurige samenwerking tot INTERREG-projecten met een subsidie boven de € 25.000. Onder de drie knoppen hier onder leest u meer over de verschillende mogelijkheden.

Kaderprojekt Subsidie Tot 1000 Euro Grensoverschrijdende Ontmoetingen
Kaderproject Subsidie Tot 25000 Euro Meer Intensieve En Langdurige Samenwerking
Kaderproject Subsidie Vanaf 25.000 Euro