Ruim 86 duizend mensen werken in Nederland en wonen in Duitsland of België

Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft samen met de collega´s uit België, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen nieuwe cijfers over grensgangers in beeld gebracht.

Ruim 86 duizend mensen werkten in Nederland als werknemer in 2021, terwijl ze in Duitsland of België woonden. Andersom zijn de aantallen die in Nederland woonden en in de buurlanden werkten veel lager. Noord-, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen zijn de Nederlandse regio’s met het hoogste percentage werknemers die wonen in Duitsland of België.

Vanuit Duitsland staken bijna 44 duizend werknemers de grens over voor hun werk in Nederland, vanuit België 42 duizend. Deze aantallen zijn sinds 2017 vrijwel constant gebleven.

Vanuit Nederland pendelen minder werknemers

Het aantal werknemers dat in 2021 uit België en Duitsland naar Nederland kwam om te werken, was veel groter dan het aantal dat in omgekeerde richting pendelde. Vanuit Nederland werkten bijna 7 duizend werknemers in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, 1 duizend in Nedersaksen en 11 duizend in Vlaanderen. In Wallonië werken zeer weinig mensen uit Nederland. Het aantal grenspendelaars van Nederland naar België is sinds 2017 licht gedaald.

Meer informatie leest u in het persbericht van het CBS.

Het GrensInfoPunt EUREGIO biedt advies op maat over werken, ondernemen, wonen en studeren in het buurland. Het advies is individueel, onafhankelijk en objectief, en houdt rekening met regionale bijzonderheden. De persoonlijke advisering van werknemers, werkgevers, werkzoekenden, stagiairs, studenten en gepensioneerden staat centraal.

Meer informatie over het GrensInfoPunt EUREGIO vindt u op de gezamenlijke website van de GrensInfoPunten www.grensinfopunt.eu.