Home>Wie we zijn>Missie & visie

Missie & visie

Missie & visie2021-12-02T16:34:56+01:00

Grenzen overwinnen – ook in het hoofd! Of het nu gaat om nationale grenzen, cultuur of taal: barrières kunnen op veel verschillende niveaus tussen twee landen bestaan. Ondanks de open Europese binnengrenzen zijn het vaak de “mentale grenzen” die het moeilijk maken om over de grens te kijken. Tegen deze achtergrond maakt de EUREGIO zich er sterk voor de samenwerking tussen Nederland en Duitsland te vereenvoudigen. Wij willen een platform en een “brug” tussen de twee landen zijn. De grensstreek biedt veel mogelijkheden: het beste van twee werelden- en dit alles voor je eigen deur! De EUREGIO is al sinds 1958 actief in de opbouw en het versterken van de structuren en de grensoverschrijdende samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied. De basis daarvoor is het grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 129 Duitse en Nederlandse gemeenten, (Land-)Kreise en Waterschappen.

Droomdoel? Samen leven in één ‘grenzeloze’ stad-land-regio!

Alle inspanningen van de EUREGIO zijn gericht op één doel: de sterke deelregio’s moeten samen groeien tot één gemeenschappelijke stad-land-regio, een geïntegreerd en sterk woon- en economisch gebied waarin de grens geen scheidend of remmend effect meer heeft. Het doel is de economische kracht en de leefbaarheid in de regio te vergroten en de integratie van het gebied te bevorderen. Het geheel is immers meer dan de som der delen. We zijn pas tevreden wanneer ook de inwoners dit verzorgingsgebied als dusdanig ervaren.

EUREGIO_-_Illustratie_Metropoolregio_EUREGIO
EUREGIO_-_Strategie_EUREGIO_2030_NLD_nu_downloaden_en_meedenken

Strategie EUREGIO 2030

De visie van één geïntegreerd gebied met als doel een grensoverschrijdende stad-land-regio, weerspiegelt ook de overtuiging dat de EUREGIO Europa in het klein is. In onze regio beleven we Europa elke dag. We voeren Europese doelstellingen en beleid uit en brengen het vaak abstracte Europa in concrete actie bij de burgers. De meerwaarde van de Europese integratie komt ook tot uiting in ons werk en heeft een directe invloed op het leven van de mensen in onze regio. Onder het motto “Grensregio’s vormen Europa” dragen we zo bij aan de Europese eenwording en aan de sociale, economische en territoriale samenhang. In een integraal strategisch ontwikkelingsconcept hebben we vastgelegd hoe we ons doel zullen bereiken: EUREGIO 2030.

Nu downloaden & meedenken!

Deel 1 opgeleverd, op naar deel 2…

In juni 2020 hebben we deel 1 van de strategie EUREGIO 2030 opgeleverd: onze visie voor de komende jaren. Ook is in oktober de strategie tijdens een digitale persconferentie aan de media gepresenteerd. Bekijk hier de video van de persconferentie.

Maar daarmee zijn we nog niet klaar. Op dit moment wordt er achter de schermen aan de ontwikkeling van het tweede deel van EUREGIO 2030 gewerkt: de werkplannen. Medewerkers van het EUREGIO-secretariaat die de drie speerpunten (Economie en arbeidsmarkt, Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en Maatschappelijke ontwikkeling) actief vertegenwoordigen, hebben zich over een eerste inventarisatie van lopende maatregelen per speerpunt c.q. themagebied gebogen.

Op aanbeveling van het Dagelijks bestuur heeft de EUREGIO-Raad vervolgens in 2021 de werkplannen voor de volgende onderwerpen goedgekeurd:

 • Opleiding en scholing
 • Arbeidsmarkt
 • Vrijetijdseconomie
 • Ruimtelijke ordening
 • Sociaal-culturele ontmoetingen
 • Gezondheid
 • Veiligheid
 • Ondernemerschap
 • Regionaal innovatiemanagement
 • Infrastructuur en verkeer
 • Energie
 • Water en milieu

De volgende stap is het delen van deze inventarisatie met externe stakeholders. Dit zal per themagebied gebeuren. Zo zijn voor het thema opleiding en scholing bijvoorbeeld al eerste gesprekken met Nederlandse en Duitse  onderwijsvertegenwoordigers gevoerd. In het vervolg zullen deze gesprekken stapsgewijs ook op de andere themagebieden worden uitgebreid.