Hydrogen[X]

De EUREGIO, IHK Nord Westfalen en Bezirksregierung Münster hebben het grensoverschrijdende energieplatform H2[X] opgericht. Via de nieuwe tweetalige website kunnen bedrijven, verenigingen, onderzoeksinstellingen en andere organisaties uit de Duits-Nederlandse grensregio eenvoudig hun waterstof initiatieven registreren en zo over de grenzen heen netwerken. Ook informeert het platform over lopende waterstofinitiatieven, best practises en subsidiemogelijkheden. Dit alles om de waterstofontwikkelingen in de EUREGIO, Emscher-Lippe en Emsland te bevorderen.

Bedrijven, onderzoeksinstellingen, verenigingen en andere organisaties die in de regio bezig zijn met waterstofeconomie of geïnteresseerd zijn in de toepassing van waterstof kunnen hun informatie en contactgegevens op het platform achterlaten. Op die manier kunnen zij door anderen worden gevonden en kunnen regionale en grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tot stand komen. Het platform wordt beheerd door de EUREGIO. De Bezirksregierung en IHK Nord Westfalen zijn sinds anderhalf jaar betrokken bij het netwerken met actoren op het gebied van waterstof in de regio en hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van H2[X].

Al vele jaren zetten individuele bedrijven, onderzoekers, verenigingen en politici in de regio zich in voor toekomstgerichte toepassingen van deze technologie, die beslist niet nieuw is. Meer dan 80 jaar geleden werd in de regio Emscher-Lippe het eerste particuliere netwerk voor waterstof aangelegd om de industrie te bevoorraden. Met veel toewijding en inzet van allerlei actoren is Saerbeck in het Münsterland in minder dan 30 jaar uitgegroeid tot een wereldwijd voorbeeld op het gebied van lokale klimaatadaptie en is zij nu een pionier op het gebied van waterstof in de landelijke gebieden.

Met name voor het energie-intensieve mkb en de chemische industrie doen er zich kansen voor in de technologie. Tegelijkertijd onderzoeken en ontwikkelen de Fachhochschulen van Münster en Gelsenkirchen oplossingen in én voor de regio. Ook voor de machinebouw doen er zich nieuwe kansen voor.

Ook in het grensgebied gebeurt er al veel op de weg naar een klimaat neutrale samenleving. In de oostelijke provincies van Nederland is bijvoorbeeld het Waterstof Cluster opgericht waarin meer dan 30 bedrijven, onderzoeksinstellingen en start-ups zijn verenigd.

Het waterstofplatform past goed in de strategie EUREGIO 2030, waarin de EUREGIO streeft naar een grensoverschrijdend energieconcept met een intensievere Duits-Nederlandse uitwisseling van informatie en ervaringen. Op deze manier draagt het platform bij aan het gebruik van groenere energievormen, wat zowel in overeenstemming is met de EUREGIO-strategie als met de EU (“Green Deal”).

Bent u actief op het gebied van waterstof?

Registreer u dan gratis en eenvoudig op hydrogenx.online!

De IHK Nord Westfalen zet zich in voor het gebied Nord Westfalen, zodat het zich ontwikkelt tot een van de beste locaties voor bedrijven in Duitsland en Europa. De IHK Nord Westfalen wil optimale concurrentievoorwaarden creëren voor de 160.000 aangesloten ondernemingen.

De Bezirksregierung Münster is een van de vijf Bezirksregierungen in Nordrhein-Westfalen. Het is de vertegenwoordiging van de Landesregierung in de Regierungsbezirk Münster. Die Bezirksregierung Münster ziet zichzelf tegenwoordig meer dan ooit als een dienstverlener. Zij is een coördinator en motor in de regio. Zij bundelt regionale krachten en streeft naar consensus.