Infrastructuur en verkeer – afgeronde projecten

In de regio zijn met ondersteuning van de samenwerkende partners en de EUREGIO meerdere projecten op het gebied van verkeer doorgevoerd. Het gaat hierbij om de projecten „EUREGIO Goederencorridor“, „EUREGIO SpoorRegio“ en “Bereikbaarheid via lucht”.

Bereikbaarheid via lucht

De internationale bereikbaarheid in het personenverkeer is van groot belang voor de toekomstbestendigheid en de duurzame economische kracht van de EUREGIO. Want gezien de voortschrijdende globalisering en de toenemende mobiliteitsbehoeften van de bevolking ontwikkelt de internationale bereikbaarheid zich tot een krachtige vestigingsplaatsfactor voor ondernemingen en tot een belangrijk criterium voor de aantrekkingskracht van de grensregio als woon- en verblijfslocatie.

Tegen deze achtergrond is door middel van een uitgebreid onderzoek nieuwe kennis over de bereikbaarheid van de EUREGIO via de lucht verworven. Het onderzoek dient er enerzijds toe een gebrek aan grensoverschrijdende gegevens over de luchtmobiliteitsbehoeften van het bedrijfsleven en de inwoners van de EUREGIO in te vullen. Anderzijds dient het ertoe het gebrek aan gegevens in te vullen over de actuele en toekomstige situatie van de externe en interne bereikbaarheid via de lucht binnen en buiten de regio . Overheden en andere actoren profiteren van de gewonnen informatie en kunnen daardoor hun beleid beter op elkaar afstemmen en hun middelen effectiever gebruiken. De bedoeling is dat hierdoor de onderlinge samenwerking en de gezamenlijke grensoverschrijdende positionering worden versterkt en vereenvoudigd, en dat eerdere op grovere schaal verrichte nationale onderzoeken worden aangevuld door een op maat gesneden onderzoek voor het EUREGIO-gebied.

Afsluiting_Bereikbaarheid_Via_Lucht_190613
Bereikbaarheid_Via_Lucht_vliegtuig

Inhoudelijk richt het onderzoek zich zowel op de aan het luchtverkeer gerelateerde vraagstructuur binnen de EUREGIO (mobiliteitsbehoeften) als op de bereikbaarheid van de relevante luchthavens vanuit de regio door middel van landgebonden vervoermiddelen (interne bereikbaarheid) en op de bereikbaarheid van de luchthavens per luchtvervoer (externe bereikbaarheid). Aan de hand van een status quo-analyse en verschillende toekomstscenario’s resulteren uit het onderzoek aanbevelingen voor de waarborging en verbetering van de bereikbaarheid van de grensregio vanuit de lucht, op basis van de vastgestelde vraagstukken.

De uitkomsten van het onderzoek zijn als download beschikbaar.

Projectpartners Bereikbaarheid via lucht:

 • EUREGIO
 • Provincie Flevoland
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Overijssel
 • Regio Twente
 • Regio Achterhoek
 • Gemeente Coevorden
 • Kreis Borken
 • Kreis Steinfurt
 • Kreis Coesfeld
 • Kreis Warendorf
 • Stadt Münster
 • Landkreis Emsland
 • Landkreis Grafschaft Bentheim
 • Landkreis Osnabrück
 • Stadt Osnabrück

EUREGIO Goederencorridor

Doel van het in 2017 afgeronde project “EUREGIO Goederencorridor” was om de grensoverschrijdende logistieke sector sterker aan elkaar te laten groeien en de logistieke sector te sterken, gezien de toenemende goederenstromen en de strategische ligging op de Noord-Zuid- en de West-Oost-corridor. Hiertoe werden in vijf werkpakketten de actuele en de toekomstige situatie van het goederenverkeer onderzocht, infrastructurele knelpunten en barrières in de interoperabiliteit beschreven, kansen van een duurzame logistiek ontwikkeld en ten slotte de regio door een gemeenschappelijke ontwikkelingsstrategie voor de EUREGIO-goederencorridor gesterkt.

Foto_sporen_Canva

Partners van beide zijden van de grens werkten samen met de Lead Partner EUREGIO aan de volgende werkpakketten:

 • Het logistieke profiel van het EUREGIO-gebied onderzoeken
 • Stand van zaken van de vervoersinfrastructuur in het EUREGIO-gebied onderzoeken
 • Bevordering van de grensoverschrijdende interoperabiliteit
 • Ontwikkeling van innovatieve projecten ter vergroting van de duurzaamheid in de transport- en logistieke sector (“Green corridor”)
 • Ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie

De uitkomsten van EUREGIO Goederencorridor zijn als download beschikbaar.

In het project hebben samengewerkt:

IHK Osnabrück Emsland Grafschaft Bentheim, IHK Nord Westfalen, Kreis Borken, Kreis Steinfurt, Landkreis Emsland,  Landkreis Grafschaft Bentheim, Stadt Münster, Stadt Osnabrück, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Osnabrücker Land, Gemeente Enschede, Gemeente Hengelo, Provincie Drenthe, Provincie Flevoland, Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, Regio Achterhoek en Regio Twente.

“EUREGIO Goederencorridor” wordt deels gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Verdere cofinanciers zijn de provincies Gelderland, Overijssel, Drenthe en Flevoland, de Staatskanzlei van het land Nedersaksen en het Wirtschaftsministerium van het land Noordrijn-Westfalen.

Foto_Euregio_vrachtcorridor

EUREGIO SpoorRegio

Het in 2018 afgeronde INTERREG-project “EUREGIO SpoorRegio“ richtte zich op de verbetering van de internationale, grensoverschrijdende spoorwegverbindingen in het EUREGIO-gebied op en rondom het traject Amsterdam-Berlijn. De ontwikkeling en verbetering van hogesnelheidstreinverbindingen wordt door de Europese Unie als belangrijk aspect benoemd. Onderzocht werden maatregelen die bijdragen aan verkorting van de reistijd, verhoging van de frequentie en de verhoging van de betrouwbaarheid van de grensoverschrijdende treinverbindingen op de Berlijnlijn en de grensoverschrijdende interregionale secundaire trajecten. De stedelijke en landelijke gebieden in het EUREGIO-gebied moeten zo efficiënt mogelijk met elkaar worden verbonden.

Foto_Treinverbinding_Amsterdam_Berlijn_-_©Christian_van_der_Meij

De deelnemende partners waren verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het spoornet in de grensregio en hebben daarvoor gezamenlijke onderzoeken met concrete vorstellen voor verbeteringen nodig. Bovendien kan door middel van de studie de zichtbaarheid en het belang van grensoverschrijdend spoorvervoer op een nationale schaal worden duidelijk gemaakt. Het eindresultaat van de studie vormt een besluitvormend go/no go document bedoeld voor Nederlandse en Duitse bestuurders. De afgeronde studie is de basis voor een eventuele vervolgaanvraag in het kader van TEN-T corridor North Sea Baltic, omdat de verbinding Amsterdam-Berlijn hier deel van uitmaakt.

De volgende werkpakketten werden uitgewerkt:

Bouwstenen van de hoofdcorridor Amsterdam – Berlijn

 • Alternatieve route in Nederland via de Hanzelijn (Almere – Lelystad – Zwolle – Hengelo), en de verhoging van de snelheid naar 160 km/u
 • Infrastructurele verbetering op de verbinding Bad Bentheim – Löhne, en de verhoging van de snelheid naar 160 km/u
 • Inzet van interoperabele (tweestroom-)treinsystemen
 • Verbeteringen qua frequentie en comfort

Bouwstenen van het onderliggende spoorwegnet

 • Secundaire lijn Zwolle – Enschede – Gronau – Münster
 • Aansluiting Twente – Vliegveld Münster/Osnabrück
 • Traject Emmen – Nordhorn – Rheine
Foto_Treinverbinding_Amsterdam_Berlijn_-_©Christian_van_der_Meij

Het project is onder de lead van de provincie Overijssel gestart op 1 januari 2016 en met een looptijd van 23 maanden in 2018 afgerond. De andere projectpartners waren:
Bentheimer Eisenbahn, IHK Nord Westfalen, IHK Osnabrück Emsland Grafschaft Bentheim , Landkreis Grafschaft Bentheim, Landkreis Osnabrück, Stadt Münster, Stadt Osnabrück, Zweckverband SPNV Münsterland (ZVM), Provincie Overijssel, Regio Twente, Provincie Drenthe.

“EUREGIO Spoorcorridor” werd deels gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Verdere cofinanciers waren de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe, het ministerie van Economische Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Staatskanzlei van de deelstaat Nedersaksen.

Team

Dinand de Jong - Adjunct directeur-bestuurder/ Hoofd strategie