EUREGIO Youth

De EUREGIO zet zich actief in om jongeren te betrekken bij haar werkzaamheden. Daarom hebben we het platform EUREGIO Youth opgezet! Speciaal voor jongeren, die zich actief voor de grensoverschrijdende samenwerking (willen) inzetten en zo de jonge stem in de grensregio vertegenwoordigen. Via verschillende activiteiten kunnen jongeren uit Nederland en Duitsland in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar meewerken aan een “grenzeloze” regio.

Het platform EUREGIO Youth bestaat uit drie onderdelen:

EUREGIO Youth Battle

De Youth Battle staat voor de evenementen van EUREGIO Youth. Hier worden ideeën opgehaald – wat speelt er bij de jongeren? De Youth Battle biedt een plek voor ontmoeting en netwerkactiviteiten en is bedoeld als ideeënbeurs en ontwikkelplaats voor nieuwe ideeën/projecten.

Jongeren uit het Nederlandse en Duitse grensgebied worden jaarlijks uitgenodigd om hun ideeën en wensen voor een “grenzeloze” regio te presenteren. De deelnemers werken in groepjes verschillende projectideeën uit, die ze aan een deskundige Nederlands-Duitse jury pitchen. De winnende groep krijgt de mogelijkheid om hun idee, onder professionele begeleiding van de EUREGIO, verder te ontwikkelen en uit te voeren.

In 2023 vindt dit evenement op 12 december in Gronau plaats.

EUREGIO Youth Lab

In de Youth Labs worden ideeën ontwikkeld en gecreëerd door middel van het gesprek tussen jongeren onderling en in nauw contact met (onderwijs-)instellingen, werkgevers, gemeentes etc. Nederlandse en Duitse jongeren krijgen de mogelijkheid om gezamenlijk aan Euregionale maatschappelijke vraagstukken te werken, die hen in de grensstreek betreffen.

‘Het Youth Lab werkt momenteel samen met studenten van het Saxion XR Lab. In 2022 is een serious game ontwikkeld die de EUREGIO / grensregio op een speelse manier introduceert. Het spel zal in 2023 getest en gepubliceerd worden. Ook werd in 2022 een concept ontwikkeld rond het thema duurzaamheid & energietransitie: ’t Groene Grens Huus’. Er is een ontwerp gemaakt voor een nieuwe bestemming voor het oude douanekantoor aan de grens bij het kanaal Almelo-Nordhorn. Jongeren kunnen elkaar in dit gebouw grensoverschrijdend ontmoeten en ideeën over duurzaamheid uitwisselen. Bovendien werd op het gebied van veiligheid en vervoer in afstemming met experts door jongeren een adviesrapport opgesteld om het aantrekkelijker te maken als jongere over de grens te rijden, en deel te nemen aan het verkeer in het buurland. In 2023 zullen de mogelijkheden om de aanbevelingen in het rapport uit te voeren door de EUREGIO en stakeholders worden onderzocht.’

EUREGIO Youth Council

De Youth Council baseert op het winnende idee van de Youth Battle 2019 en is bedoeld om het politiek-bestuurlijke werk van de EUREGIO dichter bij jongeren te brengen. Jonge mensen met interesse voor politiek, bestuur en/of Europese thematiek krijgen de mogelijkheid om in contact te komen met EUREGIO-bestuurders, mee te draaien in vergaderingen van de EUREGIO gremia en zodoende de jonge stem in onze grensregio te vertegenwoordigen.

Bent u al bekend met onze podcast?

De EUREGIO Stampodcast is een podcast van de EUREGIO en EUREGIO Youth over het leven in de Nederlands-Duitse grensregio vanuit het perspectief van de jonge inwoners.

Luister nu onze gloednieuwe podcast op Spotify en Apple Podcasts of op alle bekende platforms!

Heb je interesse of wil je meer te weten komen over EUREGIO Youth? Neem dan contact met ons op via youth@euregio.eu en volg ons op social media!

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

Contact

Tom Voortman - Coördinatie GPRW