X

Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Meer intensieve en langdurige samenwerking

Vanaf nu is het opnieuw mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen voor intensievere en langdurige grensoverschrijdende projecten met een subsidiebedrag tot € 25.000. Een belangrijke vernieuwing: Voor projectaanvragen zijn er nu projectoproepen met een vaste looptijd.

De projectaanvragers worden bij de uitvoering van hun projecten intensief ondersteund door medewerkers van de EUREGIO. Op deze manier wil de EUREGIO zowel het grensoverschrijdende karakter van de projecten als de goede begeleiding van de projectaanvragers waarborgen.

De volgende oproep tot het indienen van projectaanvragen begint op 1 september 2020 en eindigt op 15 oktober 2020Afhankelijk van het beschikbare budget worden in het kader van deze oproep ongeveer twee intensievere en langdurige grensoverschrijdende projecten gesubsidieerd .
Officiële, volledige en zinvolle projectaanvragen moeten tussen 1 september en 15 oktober 2020 per e-mail worden ingediend bij het projectmanagement van het kaderproject. Na afloop van de termijn bepaalt een expertgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Twente/Noordoost-Overjissel, Achterhoek, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen, op basis van vaste selectiecriteria, welke van de ontvangen aanvragen met een subsidie van maximaal € 5.000 worden ondersteund. Voor projecten met een subsidiebedraag van meer dan € 5.000 maakt de expertgroep slechts een voorselectie; de definitieve beslissing over de subsidiabiliteit van de projectaanvragen wordt door de EUREGIO-raad genomen. De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-raad  vindt op 20 november 2020 plaats.


Om de barrièrewerking van de grens op het gebied van MKB, arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur, natuur, landschap, milieu, structuur en demografie te verminderen is elkaars systemen goed kennen, elkaar vertrouwen en stap voor stap gezamenlijk aan oplossingen kunnen werken van groot belang. In het verleden is gebleken dat projecten met een maximale omvang van 50.000 euro hiervoor een kader kunnen bieden.

Subsidiemogelijkheden
Intensievere en langdurigere samenwerkingstrajecten komen in aanmerking voor een subsidie tot maximaal € 25.000 bij een totaal projectvolume van maximaal € 50.000 euro.

De procedures om tot een aanvraag en goedkeuring te komen evenals tips voor de afwikkeling vindt u in de leidraad (zie downloads). Ook vindt u bijgaand het aanvraagformulier dat u in eerste instantie ééntalig bij ons kunt indienen (voor goedkeuring dient dit tweetalig voor te liggen). Onder downloads vindt u ook enkele projectvoorbeelden.

Voor meer informatie: neem contact op met Melanie Diekel (m.diekel@euregio.eu) of Hannie Mattern (h.mattern@euregio.eu).

Voor extra mogelijkheden voor het toeristisch MKB (onder meer tot max. €1000 subsidie bij maximaal €2000 aan kosten) kunt u contact opnemen met Edwin Kok (e.kok@euregio.eu). Zie ook project Grenzeloze Toeristische Innovatie 2 (GTI 2).

 

Aanspreekpersonen

Melanie
Diekel
Projectleider
INTERREG V
Kaderproject

Telefoon: 053 460 51 36
Hannie
Mattern
Projectleider
INTERREG V
Kaderproject

Telefoon: 053 460 51 36