X

Volg ons op:

Text Size
 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 75%

Geschiedenis

De EUREGIO – een succesverhaal met een geschiedenis
Met haar oprichting in 1958, heeft de EUREGIO baanbrekend werk verricht. Het was vooral de noodzaak van de grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling die vervolgens leidde tot een grensoverschrijdende samenwerking. Zowel in Duitsland als in Nederland kunnen de grensgebieden door hun perifere ligging en sociaaleconomische situatie vaak niet profiteren van de ontwikkelingen in de rest van het land. Door samen actief te werken versterkten de grensgemeenten hun positie. In het begin concentreerde men zich op gemakkelijke en door de politiek gedragen vraagstukken, zoals de ontmoeting van de burgers door middel van artistieke, culturele en sportieve evenementen, of de aanleg van fietspaden. Later zetten de twee landen zich samen in voor de verbetering van de toegankelijkheid van het grensgebied en de versterking van de economie. Thema’s die ook nu nog actueel zijn in de EUREGIO. Tegenwoordig zijn 129 Duitse en Nederlandse steden, gemeenten, (Land-) Kreise en Waterschappen lid van de EUREGIO.

Alfred Mozer brengt mensen bij elkaar
In de vroege jaren ‘70 werden de grensoverschrijdende sociaal-culturele activiteiten door het EUREGIO-Mozer-programma in het leven geroepen. Deze werden vernoemd naar de eerste voorzitter, Alfred Mozer (1905-1979). Mozer was een hartstochtelijk voorstander van de Europese gedachte. Hij was ervan overtuigd dat de mensen eerst elkaar moeten leren kennen om samen te kunnen werken. Hij steunde daarom de grensoverschrijdende ontmoetingen van burgers.

Milestones van de EUREGIO

 • 1971: Eerste grensoverschrijdende commissie met een budget (EUREGIO-Mozer-programma)
 • 1972: Eerste grensoverschrijdende actieprogramma, uniek in heel Europa
 • 1978: Oprichting van de EUREGIO-Raad, op advies van prins Claus
 • 1985: Oprichting van een eerste gezamenlijke secretariaat aan de grensovergang Gronau-Enschede
 • 1987: Eerste actieprogramma, met maatregelcatalogus en financieringsovereenkomsten; daarmee de voorloper van het INTERREG-Programma van de Europese Unie
 • 2008: 50-jarig jubileum van de EUREGIO
 • 2008: Bezoek van koningin Beatrix en bondspresident Köhler aan de EUREGIO
 • 2010: Vastleggen van de EUREGIO 2020 strategie
 • 2016: EUREGIO wordt Nederlands-Duitse Gemeenschappelijke regeling