Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

EUREGIO informeert

De Vecht
vr, 23-12-2016 (All day)

De INTERREG-Stuurgroep EUREGIO heeft drie nieuwe grensoverschrijdende projecten goedgekeurd. Daardoor vloeit rond 17,9 miljoen euro naar de Nederlands-Duitse grensregio.

Persbericht
Online een reis boeken is in Duitsland nog lang niet zo wijdverbreid als in Nederland

Doel van het INTERREG-project ‘Grenzeloze Toeristische Innovatie‘ (GTI) is de ondersteuning en versterking van middelgrote en kleine toeristische bedrijven in het EUREGIO-gebied.

Project
ma, 12-12-2016 20:00

De EUREGIO-bijeenkomst over het “Pact: Arbeidsmarkt over de grens!” op vrijdag 9 december 2016 was uitstekend bezocht. Ongeveer 140

Persbericht
EUREGIO-Raad vergadert op 25 november in Oude Calixtus te Groenlo
vr, 25-11-2016 21:00

De EUREGIO-Raad heeft op vrijdag 25 november vergaderd in Groenlo. In deze vergadering is groen licht gegeven voor de uitvoering van enkele nieuwe

Persbericht
wo, 23-11-2016 13:45

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de uitkomsten van een studie over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en grenshordes gepubliceerd. In het rapport gaat het om de vraag wat de impact op de Nederlands-Duitse grensregio zou zijn als er geen grenshordes zouden bestaan.

Persbericht

De EUREGIO

Grenzen overwinnen – ook in het hoofd!
Slagboom, grenscontroles, cultuur en taal: allemaal voorbeelden van drempels die er tussen twee landen op verschillende niveaus kunnen zijn. Vaak worden ze maar langzaam geslecht. De EUREGIO maakt zich er sterk voor de samenwerking tussen Nederland en Duitsland te vereenvoudigen en te komen tot meerwaarde voor beide zijden. Daarbij ziet de EUREGIO zich als draaischijf en als bemiddelende instantie tussen beide landen.

De EUREGIO is als sinds 1958 actief in de opbouw en de versterking van de structuren en de grensoverschrijdende samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied. De basis daarvoor is het grensoverschrijdende verbond van 129 Duitse en Nederlandse steden, gemeenten en (Land-)Kreise.