Home>Subsidies>Meer intensieve en langdurige samenwerking

Meer intensieve en langdurige samenwerking

Meer intensieve en langdurige samenwerking2021-12-13T10:14:58+01:00

Subsidie tot € 25.000

Voor projectaanvragen voor de financiering van intensievere en langer lopende grensoverschrijdende projecten (financieringskosten tot € 25.000) organiseren we meerdere malen per jaar tijdelijke oproepen tot het indienen van voorstellen.

Vanaf nu is het opnieuw mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen voor intensievere en langdurige grensoverschrijdende projecten met een subsidiebedrag tot € 25.000. Een belangrijke vernieuwing: Voor projectaanvragen zijn er nu projectoproepen met een vaste looptijd.

De projectaanvragers worden bij de uitvoering van hun projecten intensief ondersteund door medewerkers van de EUREGIO. Op deze manier wil de EUREGIO zowel het grensoverschrijdende karakter van de projecten als de goede begeleiding van de projectaanvragers waarborgen.

Na afloop van de termijn bepaalt een expertgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Twente/Noordoost-Overjissel, Achterhoek, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen, op basis van vaste selectiecriteria, welke van de ontvangen aanvragen met een subsidie van maximaal € 5.000 worden ondersteund. Voor projecten met een subsidiebedraag van meer dan € 5.000 maakt de expertgroep slechts een voorselectie; de definitieve beslissing over de subsidiabiliteit van de projectaanvragen wordt door de EUREGIO-Raad genomen.

Subsidiemogelijkheden

Intensievere en langdurigere samenwerkingstrajecten komen in aanmerking voor een subsidie tot maximaal € 25.000 bij een totaal projectvolume van maximaal € 50.000.

De procedures om tot een aanvraag en goedkeuring te komen evenals tips voor de afwikkeling vindt u in de leidraad (zie downloads). Ook vindt u bijgaand het aanvraagformulier dat u in eerste instantie ééntalig bij ons kunt indienen (voor goedkeuring dient dit tweetalig voor te liggen). Onder downloads vindt u ook enkele projectvoorbeelden.

Downloads

Aanvraagformulier - tot € 25.000 Download
Brochure Download
Leidraad Download

Contact

Hannie Mattern - INTERREG V Kaderproject
Lorenz Dik - 'Grensoverschrijdende ontmoetingen' - INTERREG V Kaderproject

Voor extra mogelijkheden voor het toeristisch MKB (onder meer tot maximaal € 1000 subsidie bij maximaal € 2000 aan kosten) kunt u contact opnemen met Edwin Kok van het Grensoverschrijdend projectbureau voor toerisme.

Soorten subsidies

Wilt u ook grensoverschrijdend samenwerken? Er zijn verschillende INTERREG-subsidies, afhankelijk van de omvang van uw projectidee. Van kleinschalige grensoverschrijdende ontmoetingen of meer intensieve en langdurige samenwerking tot INTERREG-projecten met een subsidie boven de € 25.000. Onder de drie knoppen hier onder leest u meer over de verschillende mogelijkheden.

INTERREG_Kaderprojekt_subsidie_tot_1000_euro_grensoverschrijdende_ontmoetingen
INTERREG_-_Kaderproject_subsidie_tot_25000_euro_meer_intensieve_en_langdurige_samenwerking
INTERREG_-_Kaderproject_subsidie_vanaf_25.000_euro