Home>Subsidies>Meer intensieve en langdurige samenwerking

Meer intensieve en langdurige samenwerking

Meer intensieve en langdurige samenwerking2020-10-21T14:16:33+01:00

Subsidie tot € 25.000

Voor projectaanvragen voor de financiering van intensievere en langer lopende grensoverschrijdende projecten (financieringskosten tot € 25.000) organiseren we meerdere malen per jaar tijdelijke oproepen tot het indienen van voorstellen.

Vanaf nu is het opnieuw mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen voor intensievere en langdurige grensoverschrijdende projecten met een subsidiebedrag tot € 25.000. Een belangrijke vernieuwing: Voor projectaanvragen zijn er nu projectoproepen met een vaste looptijd.

De projectaanvragers worden bij de uitvoering van hun projecten intensief ondersteund door medewerkers van de EUREGIO. Op deze manier wil de EUREGIO zowel het grensoverschrijdende karakter van de projecten als de goede begeleiding van de projectaanvragers waarborgen.

De volgende oproep tot het indienen van projectaanvragen begint op 1 november 2020 en eindigt op 15 december 2020.

Officiële, volledige en zinvolle projectaanvragen moeten tussen 1 november en 15 december 2020 per e-mail worden ingediend bij het projectmanagement van het kaderproject. Na afloop van de termijn bepaalt een expertgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Twente/Noordoost-Overjissel, Achterhoek, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen, op basis van vaste selectiecriteria, welke van de ontvangen aanvragen met een subsidie van maximaal € 5.000 worden ondersteund. Voor projecten met een subsidiebedraag van meer dan € 5.000 maakt de expertgroep slechts een voorselectie; de definitieve beslissing over de subsidiabiliteit van de projectaanvragen wordt door de EUREGIO-raad genomen. De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-raad vindt naar verwachting op 26 maart 2020 plaats.

Subsidiemogelijkheden

Intensievere en langdurigere samenwerkingstrajecten komen in aanmerking voor een subsidie tot maximaal € 25.000 bij een totaal projectvolume van maximaal € 50.000.

De procedures om tot een aanvraag en goedkeuring te komen evenals tips voor de afwikkeling vindt u in de leidraad (zie downloads). Ook vindt u bijgaand het aanvraagformulier dat u in eerste instantie ééntalig bij ons kunt indienen (voor goedkeuring dient dit tweetalig voor te liggen). Onder downloads vindt u ook enkele projectvoorbeelden.

Aanvraagformulier
Leidraad

Neem voor meer informatie contact op met Melanie Diekel of Hannie Mattern:

Hannie Mattern - INTERREG V Kaderproject
Melanie Diekel - INTERREG V Kaderproject / Controlling Grensoverschrijdend bureau voor toerisme

Voor extra mogelijkheden voor het toeristisch MKB (onder meer tot maximaal € 1000 subsidie bij maximaal € 2000 aan kosten) kunt u contact opnemen met Edwin Kok van het Grensoverschrijdend projectbureau voor toerisme.

BROCHURE

Soorten subsidies

Wilt u ook grensoverschrijdend samenwerken? Er zijn verschillende INTERREG-subsidies, afhankelijk van de omvang van uw projectidee. Van kleinschalige grensoverschrijdende ontmoetingen of meer intensieve en langdurige samenwerking tot INTERREG-projecten met een subsidie boven de € 25.000. Onder de drie knoppen hier onder leest u meer over de verschillende mogelijkheden.