Home>Subsidies>Subsidie vanaf € 25.000

Subsidie vanaf € 25.000

Subsidie vanaf € 25.0002020-10-06T15:10:32+01:00

Het INTERREG-programma ”Deutschland-Nederland”

Om de samenwerking tussen grensregio’s op economisch en sociaal-cultureel vlak te stimuleren heeft de EU in 1990 het Europees gemeenschappelijke initiatief INTERREG in het leven geroepen. In het kader hiervan ondersteunt het programma Deutschland Nederland grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten in het Duits-Nederlandse grensgebied.

De INTERREG-financiering is afkomstig uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Een aanvullende cofinanciering wordt ontvangen door Nederlandse en Duitse INTERREG-partners. Projecten uit vele verschillende sectoren in de grensregio worden met deze middelen gesubsidieerd, zoals de gezondheidszorg, agro- & food, energie, hightech, onderwijs, arbeidsmarkt en vervoer. Partners aan beide kanten van de grens voeren de projecten gezamenlijk uit. Hierbij wordt veel kennis met elkaar uitgewisseld en ook is er sprake van een afstemming op organisatorisch, inhoudelijk, personeel en financieel vlak.

EUREGIO_-_Wat_we_doen_-_Onze_projecten

EUREGIO en INTERREG

Het EUREGIO-secretariaat in Gronau heeft voor het EUREGIO-gebied het regionaal programmamanagement van INTERREG Deutschland-Nederland (RPM) op zich genomen. Het programmamanagement adviseert bedrijven alsmede publieke en private overheidsinstellingen en organisaties over subsidiemogelijkheden voor de grensoverschrijdende samenwerking.

Daarnaast wordt ondersteuning verleend bij het zoeken naar geschikte samenwerkingspartners in het buurland. Het programmamanagement begeleidt de projecten vanaf het moment dat de aanvraag wordt ingediend tot en met de financiële afwikkeling. Bovendien wordt bij de uitvoering van het programma nauw samengewerkt met de INTERREG-partners. Voor de overkoepelende coördinatie van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland is het Gemeenschappelijke INTERREG-secretariaat (GIS) in Kleve verantwoordelijk. Over het programma en de INTERREG-partners leest u op deze website meer.

Wilt u in gesprek komen met iemand van het RPM in Gronau? Neem dan contact op met Birgit Agten (tel: 053 460515140, e-mail: b.agten@euregio.eu) of Carmen van der Sluis (tel: 053 460515141, e-mail: 053 460515141).

Soorten subsidies

Illustratie_tot_1.000
Illustratie_tot_25.000
Illustratie_tot_25.000_plus