Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Subsidiemogelijkheden tot € 25.000,-

Let op: 

Op wekelijkse basis zien wij vele aanvragen binnenkomen en recentelijk is dit aantal sterk toegenomen. Alleen al in het afgelopen jaar hebben wij meer dan honderd aanvragen mogen ontvangen. Een ontwikkeling waar wij erg blij mee zijn. Dit betekent dat steeds meer mensen hun weg over de grens weten te vinden!

Deze positieve ontwikkeling heeft op dit moment echter ook een keerzijde. Het budget dat ons ter beschikking staat, is op dit moment namelijk niet toereikend om de vele aanvragen die wij ontvangen goed te keuren.

Hierdoor is het tijdelijk niet mogelijk aanvragen in te dienen. 

Wij doen ons uiterste best om extra middelen voor projecten te genereren en hopen daarmee later dit jaar weer in de gelegenheid te zijn financiële ondersteuning te bieden. Actuele informatie hierover zullen wij tijdig via onze website en andere informatiekanalen delen.

Natuurlijk moedigen we u aan om vooral door te gaan met uw Nederlands-Duitse samenwerking.  Zoals u dat van ons gewend bent, zijn wij altijd bereid om u te helpen bij de opzet of uitvoering van grensoverschrijdende activiteiten en projecten. Afhankelijk van uw projectidee kunnen wij ook ondersteunen bij het vinden van eventuele andere financieringsmogelijkheden. Voor alle vragen staan wij u telefonisch, per mail of in een persoonlijk gesprek graag te woord. 

Wij hopen op uw begrip voor de situatie.  


De EUREGIO heeft als doelstelling samen met haar partners uit de regio de grensoverschrijdende sociaal-economische integratie van het grensgebied te bevorderen. Voor het bereiken van deze doelstelling ondersteunt EUREGIO talrijke organisaties uit het grensgebied bij hun grensoverschrijdende activiteiten met kennis en kunde. Tevens kunnen organisaties bij EUREGIO terecht voor laagdrempelige subsidiemogelijkheden. Deze worden onderstaand kort beschreven. 

Onderstaande subsidiemogelijkheden worden –voor zover niet anders vermeld- mogelijk gemaakt in het kader van het INTERREG V-project “Kaderproject prioriteit II voor het EUREGIO-gebied” met ondersteuning van de Europese Unie, de Provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland, de Niedersächsiche Staatskanzlei, het Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen en EUREGIO.

1.     Aanvraag voor het organiseren van grensoverschrijdende ontmoetingen (max. € 1.000,- subsidie bij max. €2.000,- aan grensoverschrijdende kosten)

Voor meer informatie zie: Grensoverschrijdende ontmoetingen

2.     Aanvraag voor meer intensieve en langdurige samenwerking op het gebied van MKB, arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur, natuur, landschap, milieu, structuur en demografie (van €1001,- tot max. € 25.000,- subsidie bij minimaal € 2.002,- tot max. € 50.000,- aan kosten)

Voor meer informatie zie: Meer intensieve en langdurige samenwerking

·         Extra mogelijkheden voor het toeristisch MKB:

Met het INTERREG V-project “Grenzeloze Toeristische Innovatie (GTI)” wordt beoogd kleine en middelgrote toeristische ondernemingen in het EUREGIO-gebied te ondersteunen bij het vergroten van het aantal gasten uit het buurland en het bereiken van de gewenste doelgroep. Behoort u tot het toeristisch MKB en bent u op zoek naar subsidies? Dan verwijzen wij door naar GTI.

3.     Voor hogere subsidies

kunt u terecht bij het INTERREG-programmamanagement.