We zien wel waar het schip strandt

We zien wel waar het schip strandt – onder dit motto vond onlangs een kennismakingsgesprek plaats tussen Peter Horstmann, burgemeester van de stad Warendorf, Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO en Gerd Reuter, hoofd politiek/Memorandum Münsterland – Oost-Nederland. Burgemeester Horstmann is momenteel een van de leden van het Kreis Warendorf in de EUREGIO-Raad, het politieke orgaan van het binationale samenwerkingsverband EUREGIO.

Als gemeente die tot de Kreis Warendorf hoort, maakt de stad Warendorf deel uit van de EUREGIO, de oudste grensoverschrijdende Europese regio die in 1958 is opgericht. Maar als deel van een grensregio, die in totaal 129 gemeenten aan Nederlandse en Duitse zijde omvat, voelt niet iedereen zich persé in Warendorf, dat niet direct aan de grens is gelegen. Toch zijn grensoverschrijdende ervaringen in het dagelijkse beroeps- en privéleven van groot belang. Des te boeiender was de intensieve, ongeveer drie uur durende uitwisseling. Daarbij kwamen diverse kansen voor samenwerking aan het oppervlak.

Als vanzelfsprekend werd er uitvoering gesproken over de expertise van de Nederlandse buren op het gebied van fietsen en de structuur van fietspaden. Een welkom impuls: de zoektocht naar een manager voor mobiliteit voor Warendorf zou ook aan Nederlandse kant interesse kunnen wekken.

Ook werd er gesproken over de kandidatuur van de stad Warendorf voor de organisatie van de populaire  tuinbouwtentoonstelling “Landesgartenschau 2026”. Een Landesgartenschau in Warendorf kan zorgen voor kansrijke infrastructurele, economische en toeristische verbindingen met het onlangs gepubliceerde masterplan F35 voor een fietsverbinding van Zwolle via Enschede tot Münster.

Het verbaast niet dat nog veel meer ideeën rond een grensoverschrijdende kennisuitwisseling naar voren kwamen langs de vier hoofdthema’s van het Memorandum Oost-Nederland-Münsterland: onderwijs, arbeidsmarkt, economie en infrastructuur. Of het nu gaat over de EUREGIO Stampodcast – een gemeenschappelijke podcast van de EUREGIO en EUREGIO Youth over het leven in het Duits-Nederlandse grensgebied vanuit het perspectief van de jonge inwoners – of de jaarlijkse loopbaanoriëntatiebeurs in Warendorf, een mogelijke presentatie van den EUREGIO tijdens de ondernemersbeurs “Warendorfer Maiwoche” of grensoverschrijdende uitwisseling over ruimtelijke concepten en gemeentelijke werkomgevingen van de toekomst. Ook de integratie van grensoverschrijdende opleidingsmodules bij de stad Warendorf in samenwerking met een van de 25 Nederlandse aangesloten gemeenten kwam ter sprake. Een Duits-Nederlands bioscoop festival, de deelname van de EUREGIO aan de planning van een tramlijnnet voor het Münsterland of de ondersteuning van de lokale economie door een regelmatig informatie aanbod door de EUREGIO ter plaatse in Warendorf, behoren tot de mogelijkheden.

Deze en vele andere spontane ideeën maakten op indrukwekkende wijze de wederzijdse mogelijkheden voor economische, culturele en sociale samenwerking in de EUREGIO duidelijk, die zich uitstrekt van Coevorden in het noorden tot Bocholt in het zuiden en van Rijssen-Holten in het westen tot Melle in het oosten, en een oppervlakte heeft van ongeveer 13.000 km².

De boodschap van de EUREGIO directeur-bestuurder, dat de EU-Commissie heeft besloten dat Warendorf ook in Interreg VI deel gaat uitmaken van het subsidiegebied, was daarom des te meer verheugend. Hierdoor kunnen belangrijke financierings- en ondersteuningsstructuren voor grensoverschrijdende projecten in het kader van de financieringsperiode Interreg VI (2021-2027) blijven bestaan. De EUREGIO heeft zich in Brussel intensief voor het behoud en met succes ingezet. In de subsidieperiode INTERREG V die nu ten einde loopt, vloeiden maar liefst 450 duizend euro aan EU-subisidiemiddelen in de Kreis Warendorf.

“De EUREGIO maakt grenzen zichtbaar. Wat op het eerste gezicht paradoxaal mag klinken, is uiterst belangrijk. Want alleen als we begrijpen waar we het dagelijks leven van mensen kunstmatig ingewikkelder maken, kunnen we samen zinvolle oplossingen ontwikkelen. Daarom moeten wij op alle politieke niveaus, regionaal, nationaal en ook Europees, met elkaar in gesprek blijven over de grenzen en samenwerken om het EUREGIO-gebied klaar te stomen voor de toekomst”, maakt directeur-bestuurder Christoph Almering de uitdagingen voor de komende jaren duidelijk.

Ook het een of ander bijzonder weetje kwam tijdens de bijeenkomst aan het licht. Gerd Reuter vertelde van de kleine maar fijne verschillen op sociaal-cultureel gebied, die de grensoverschrijdende samenwerking juist zo spannend maken: “Terwijl de ene partij zich graag verliest in waardevol maar vaak tijdrovend planningswerk, gaat de andere partij gewoon aan de slag en strijkt, volgens het ‘beginsel van voortschrijdend inzicht’ menig obstakel uit de weg dat met een beetje meer planning had kunnen worden vermeden. Het wordt meteen duidelijk waartoe wij in staat zijn wanneer wij onze krachten bundelen”, aldus Reuter.

Iedereen was het erover eens dat de EUREGIO zichtbaar maakt waar talloze burgers op beide zijden van de grens dagelijks samen aan werken: zij brengen het beste van beide landen samen en maken zich sterk voor een eenvoudigere en meer open samenleving gekenmerkt door een wij-gevoel.

“Het is een echte aanwinst en een geschenk dat Warendorf een deel van de grensregio is. Wat wij allen zo waarderen in de Europese gedachte – vrij verkeer, culturele diversiteit, ontmoetingen – is in de EUREGIO samengebald in een krachtige belofte: samen kunnen wij grenzen overwinnen, war zij nog te vaak economische en sociale cohesie belemmeren. Het is geweldig dat ik als lid van de EUREGIO-Raad en als burgemeester een actieve rol kan spelen om de mogelijkheden van de EUREGIO dichter bij de mensen in Warendorf te brengen”, benadrukte burgermeester Peter Horstmann tenslotte het belang van een voortdurende uitwisseling van ideeën. Hij nodigde de deelnemers voor een bezoek aan Warendorf uit in de nabije toekomst.

(Bron van de oorspronkelijke Duitse tekst: Stadt Warendorf)

EUREGIO Persbericht Warendorf We Zien Wel Waar Het Schip Strandt ©Stadt Warendorf