Vergadering van de EUREGIO-Raad op 18 juni 2021

De EUREGIO-Raad is op 18 juni digitaal bijeengekomen. Het Nederlandse-Duitse “parlement” vergadert driemaal per jaar over grensoverschrijdende vraagstukken in de EUREGIO.

De EUREGIO-Raad heeft in zijn zitting een besluit genomen over de verdere uitvoering van de strategie EUREGIO 2030. Op aanbeveling van het Dagelijks bestuur werden de werkplannen voor de thema’s sociaal-culturele ontmoetingen, gezondheid, veiligheid, ondernemerschap, regionaal innovatiemanagement, infrastructuur en verkeer, energie en water en milieu aangenomen. In zijn vorige vergadering in maart had de EUREGIO-Raad al de werkplannen rond opleiding en scholing, arbeidsmarkt, vrijetijdseconomie en ruimtelijke ordening aangenomen.

Onderwijs en opleiding zonder grenzen

De vorderingen met betrekking tot een euregionale doorlopende leerlijn zijn ook besproken tijdens de EUREGIO-Raadsvergadering. Deze “onderwijsketen” heeft tot doel het onderwijs in de regio, van de basisschool tot het beroeps- en hoger onderwijs, steeds meer over de grens heen op elkaar af te stemmen. Hiervoor wordt op dit moment in de EUREGIO nauw samengewerkt en vindt er een intensieve uitwisseling plaats tussen Nederlandse en Duitse onderwijsinstellingen en overheidsinstanties. Ook is er onderzocht wat de knelpunten en behoeften op dit gebied zijn.

Grensgangers en corona

Hoewel het GrensInfoPunt bij de EUREGIO tijdens de pandemie geen fysieke adviesgesprekken kon aanbieden en zijn toevlucht moest nemen tot digitaal en telefonisch advies, is de behoefte onder de bevolking aan grensoverschrijdende informatie voor grenspendelaars meer dan verdubbeld. Grensgangers hadden vooral de laatste maanden vragen over de coronaregels rond testbeleid, quarantaine, vaccinaties en werk en noodzakelijk familiebezoek (bijvoorbeeld mantelzorg) in het buurland.

Covid-19 was ook elders op de agenda van de EUREGIO-Raad een onderwerp. Zo werd tijdens de bijeenkomst gesproken over de bijzondere uitdagingen die de pandemie voor het grensgebied en zijn bewoners meebrengt.

Directeur-bestuurder van de EUREGIO Christoph Almering: “Bij alle noodzakelijke corona-maatregelen moeten de regeringen in Duitsland en Nederland zich bewust zijn wat de regelingen betekenen voor de mensen in het grensgebied, die al tientallen jaren elke dag in allebei de landen onderweg zijn. Grenswerkers, maar ook bijvoorbeeld mantelzorgers die familie over de grens verzorgen. Of iemand die voor een medische behandeling in het buurland moet zijn.” Volgens Almering is er wat betreft de afstemming tussen de regeringen nog ruimte voor verbetering. Tegelijk benadrukt hij de oplossingsgerichtheid van de regionale en lokale overheidsinstanties en instituties.

Verschillende EUREGIO-Raadsleden lieten tijdens de vergadering weten heel tevreden te zijn over het feit dat alle gremia van het samenwerkingsverband de pandemie ten spijt altijd goed geïnformeerd zij gebleven en dat de vergaderingen, zij het meestal digitaal, door konden blijven gaan. Ook werk er positief benadrukt dat de EUREGIO zich in het voorjaar met succes sterk heeft gemaakt voor de inrichting van extra teststations op de grens en voor gratis testmogelijkheden voor grensgangers in Nederland.

De taal leren zoals in het echte leven

Op de agenda van de EUREGIO-Raad stonden ook verschillende kleine grensoverschrijdende projecten die onlangs groen licht hebben gekregen van de expertgroep van de EUREGIO. Daaronder ook het initiatief van de Alexander van Humboldt-school in Rheine, die samen met de Hogeschool Windesheim in Zwolle een “taaldorp” zal oprichten. In een taaldorp worden verschillende alledaagse situaties, zoals een postkantoor, restaurant, politiebureau of VVV-kantoor, nagespeeld in een examensituatie op de school. Een moedertaalspreker neemt de rol aan van een “dorpeling”, dat wil zeggen van een politieagent of een ober, terwijl de student de rol aanneemt van een toerist of bezoeker die zich door het taaldorp beweegt en de gegeven stations bezoekt. Het is de bedoeling het project op te nemen in het leerplan van de Humboldt-school en te zorgen voor een regelmatig taalgebruik buiten de dagelijkse lessen.