X

Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Onderwijs & Maatschappij

De grens mag geen hindernis meer zijn

De grensoverschrijdende erkenning van de verschillende school- en opleidingsdiploma’s vormt vaak een belemmering om in het buurland te gaan wonen. Dat geldt ook voor de verschillen in de gezondheidszorg. Zaken als onderwijs en gezondheidszorg zouden grensoverschrijdend georganiseerd moeten zijn om een optimale verzorging te kunnen garanderen. Ook de demografische veranderingen vragen om een nieuwe zienswijze, waarin een grensoverschrijdende verzorging van zorgpatiënten tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om kinderen een kinderdagverblijf in het buurland te laten bezoeken. De levenskwaliteit in de grensregio zou nog beter zijn wanneer de grens in het dagelijkse leven geen rol meer zou spelen.

 

School

De scholier van vandaag is de grensoverschrijdende ondernemer van morgen. Daarom is het belangrijk om al op school de taal van de buren te leren en interculturele competenties te ontwikkelen.

Taal

Om in een ander land zaken te doen of te werken is kennis van de taal onmisbaar, dat geld ook voor Duitsland. Wilt u Duits leren of u kennis van het Duits vergroten dan vindt u hier een selectie van taalscholen waar dat mogelijk is.

Gezondheid

Om een toegankelijk en kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg te realiseren, is een duurzame, grensoverschrijdende afstemming en samenwerking absoluut noodzakelijk.