X

Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Grensoverschrijdende spoedzorg: PREpare

Tijdens noodsituaties, zoals een ernstig auto-ongeluk of bij een hartaanval, is tijd van levensbelang. Voor hulp wilt u dan bij de dichtstbijzijnde instantie terecht kunnen: u wilt de beste zorg zo snel mogelijk. Maar wat als deze zorg zich net over de grens, in het buurland, bevindt?
 
Op weg naar spoedzorg zonder grenzen
Deze vraag hield de partners binnen het PREpare-project bezig. Volgens ons liggen er veel kansen voor samenwerking op het gebied van spoedzorg in het grensgebied, zowel bij dagelijkse als ook bij grootschalige incidenten. Deze kansen wilde het PREpare-project aangrijpen en benutten. We wilden het mogelijk maken dat een Nederlandse patiënt met een hartaanval ook in een Duits ziekenhuis terecht kan als deze sneller te bereiken is. En natuurlijk vice versa!
 
Webportaal Spoedzorg Zonder Grenzen
Een belangrijk instrument om onze ambitie te realiseren was het webportaal Spoedzorg Zonder Grenzen. Via dit 'meldpunt' verzochten wij u, burgers of professionals, uw ervaringen met grensoverschrijdende spoedeisende hulp (zowel positief als negatief) met ons te delen. Door het verzamelen van cases vonden we knelpunten en oplossingen om zo een stapje dichter bij één Euregionaal verzorgingsgebied te komen. 
 
Structuur binnen PREpare
Binnen het PREpare-project zijn meerdere ‘workpackages’ ingericht die zich met verschillende relevante vraagstukken bezighielden. Zo werd binnen een workpackage de kennisoverdracht aan de professionals in de spoedeisende hulp verzorgd zodat zij grensoverschrijdend konden en mochten werken. Binnen een ander workpackage werd de grensoverschrijdende risicocommunicatie behandeld, zodat in noodgevallen de communicatiestromen aan beide zijden van de grens duidelijk werden en er snel en doelgericht gehandeld kon worden.
 
Wordt de overheid nu pas wakker?
Er is al langer sprake van grensoverschrijdende samenwerking op dit gebied. Het PREpare-project bouwt voort op eerdere studies en projecten zoals de INTERREG IV A People-to-People projecten SourcE en ACRE. Binnen SourcE zijn bijvoorbeeld al eerste stappen ondernomen om de grensoverschrijdende inzet van ambulancemedewerkers bij spoedeisende hulp te vereenvoudigen. Binnen ACRE zijn de juridische randvoorwaarden voor grensoverschrijdende acute zorg uitgezocht. Nadere informatie over deze projecten vindt u ook op de website van Bureau Acute Zorg Euregio (BAZE).
 
De publieksrapportage en het vervolg van het PREpare-project zijn beschikbaar op https://spoedzorgrettung.nl/
 
Het PREpare project liep van 01.04.2015 tot 31.05.2018, lead partner was het Bureau Acute Zorg Euregio. Verdere projectpartners waren de Veiligheidsregio’s Twente, IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Twente, Landkreis Grafschaft Bentheim, Kreis Borken, Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt en de EUREGIO. Het project werd in het kader van het INTERREG V A programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Provincies Gelderland en Overijssel, de Staatskanzlei Niedersachsen, het Wirtschaftsministerium NRW, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en Menzis.