INTERREG VA-kaderproject looptijd verlengd, subsidies nog steeds mogelijk – update mei 2022

Er is goed nieuws van het INTERREG VA-kaderproject voor het EUREGIO-gebied.

Zo werd een van de kleine projecten onlangs door de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen toegekend: Het “CrossFire”-project van de brandweer van Bocholt (D) ontving de speciale prijs van € 10.000,00 in de categorie “Intergemeentelijke samenwerking bij crisisbeheersing”. Het project betreft onder meer de versterking van de grensoverschrijdende brandbeveiliging met de Nederlandse buren en de bouw van een gezamenlijke Nederlands-Duitse brandweerkazerne met de gemeente Aalten (NL).

Bovendien zijn in de afgelopen weken talrijke kleine INTERREG VA-projecten in het kaderproject afgerond:

HAALBAARHEIDSSTUDIE GRENSZ-APP: Onder leiding van de Gemeente Oost Gelre hebben talrijke steden en gemeenten in het grensgebied over de mogelijkheid van de invoering van een Grensz-App gesproken.
Voor grensregio’s zou dit een uitstekend middel zijn om het aanbod van ondernemers, culturele instellingen, winkelbedrijven, evenementen en zorgaanbieders via één medium beschikbaar te maken. Het is de bedoeling dat de grens geen remmende rol speelt omdat het aanbod aan beide zijden van de grens ligt. De mensen zullen zich vrij bewegen en hun verblijf in de regio zal rijker zijn. Deze oplossing dient iedereen die een gemeenschappelijk aanbod over de grens wil laten zien. (Source: Haalbaarheidsstudie Grensz-App)
Projectpartners: Gemeente Oost Gelre (Projectleiding), Stadt Bocholt, Stadt Isselburg, Gemeente Aalten, Gemeente Winterswijk, Gemeente Doetinchem, Stadt Borken, Gemeente Oude IJsselstreek, Stadt Vreden, Kreis Borken, Gemeente Berkelland, Gemeinde Südlohn, Provincie Gelderland, Stadt Rhede, Gemeente Bronckhorst, 8rhk Ambassadeurs Doetinchem

ENTWICKLUNG NITRAT/PH/TEMP BODENSENSOR / ONTWIKKELING NITRAAT / PH / TEMP BODEMSENSOR: Het doel van dit innovatieve project was een bodemsensor te ontwikkelen die continu, direct en betrouwbaar de nitraatconcentratie in de bodem onder landbouwpercelen kan meten. De sensoren detecteren ook de pH-waarde van de bodem en de bodemtemperatuur. Het is de bedoeling het prototype te presenteren op het symposium “Landbouw 2030” op 19 mei 2022 in Aalten.
Infos: https://stichtingbiomassa.nl/projecten/ontwikkeling-nitraat-bodemsensor/
Projectpartners: Estede Scientific, Aalten (Projectleiding); Agrarbetrieb Terbrack, Dorset ID, FH Münster – Fachbereich Energie-Gebäude-Umwelt, Stichting Biomassa, Mts Prinsen

REINES BROT / ZUIVER BROOD: Dit project evalueerde graanteeltgebieden en voerde tests uit met verschillende combinaties van rijsmiddelen om de haalbaarheid van een zo schoon mogelijk recept te testen. Daarnaast werden alternatieve broodbakmethoden in combinatie met oventechnieken onderzocht en werden betere en duurzamere verpakkingsopties getest.
Projectpartners: Het Foodatelier BV, Enschede (Projectleiding), Europastry Central Europe BV, Hemelter Mühle – Dr. Cordesmeyer GmbH & Co. KG, Fachhochschule Münster – FB Oecotrophologie

VISUAL GP:
In het afgelopen wintersemester 2021/22 hebben 45 studenten van de opleiding Mechanical Engineering & Design aan de Hogeschool Emden/Leer in de module Kwaliteitsmanagement onderzocht hoe esthetiek als “intelligentie van het gevoel” kan worden geïntegreerd in visualisaties van het ontwerpproces van IDpartners. Het concept van de onderwijs-leerevenementen volgde de vier stadia van visueel denken van Dan Roam: zien, bekijken, verbeelden, tonen. Het project toont de relevantie van visualisatie voor het MKB in de machinebouwsector in het Duits-Nederlandse grensgebied. Een holistisch ontwerp van bedrijfsprocessen door visualisering opent de mogelijkheden van collectieve vormen van praktijk en maakt duurzaam succes van bedrijfsprocessen mogelijk.
Projectpartners: Hochschule Emden/Leer (Projectleiding), ID Partners

NACH DER STUNDE NULL – AUS FEINDEN WERDEN PARTNER / HET UUR NUL – VIJANDEN WORDEN PARTNERS:
Op 8 mei 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog. De wrede tirannie van de nationaalsocialisten was voorbij. Maar de landen lagen in puin, de mensen waren uitgehongerd, hadden familieleden, hun huis, hun bezittingen verloren of waren volledig uit hun thuisland verdreven. Hoe hebben ze een nieuw leven voor zichzelf opgebouwd? Hoe zijn de mensen in het bijzonder uit het grensgebied met elkaar omgegaan? Van de ene dag op de andere waren ze geen vijanden meer, maar… wat? euregio-history.net organiseerde met schoolklassen uit Nederland en Duitsland het project “Nach der Stunde Null – na het uur nul” ter nagedachtenis aan 75 jaar oorlog. Talrijke ooggetuigenverslagen, waaronder foto’s, zijn te vinden op de website https://euregio-history.net/de. Het is nog steeds mogelijk verslagen te plaatsen, zodat de verzameling voortdurend wordt uitgebreid. Source: euregio-history.net
Projectpartners: Büro für Geschichte & historische Kommunikation (Projectleiding), Chr. College Schaersvoorde, Stadt Bocholt – Fachbereich Kultur & Bildung

Agenda Evenementen Miniprojecten:

Ook een idee voor een grensoverschrijdende activiteit? Informeer vandaag nog over de financieringsmogelijkheden bij het EUREGIO-kaderprojectteam. Aangezien het INTERREG VA-kaderproject voor het EUREGIO-gebied is verlengd tot eind 2022, kunnen met name zogenaamde miniprojecten nog steeds in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 1.000,00 uit EU-middelen (nadat aan de relevante criteria is voldaan), zolang de subsidiepot niet is opgebruikt.

 Zusammenarbeit-Foto.jpg