EUREGIO-Raadsvergadering van 3 december 2021

Op 3 december heeft de EUREGIO-Raad digitaal vergaderd. Het Nederlands-Duits ‘parlement’ overlegt drie keer per jaar over grensoverschrijdende samenwerking in de EUREGIO.

Waarnemend burgemeester Theo Bovens verkozen in het bestuur

Waarnemend burgemeester van Enschede, Theo Bovens, werd tijdens de vergadering van de EUREGIO-Raad als nieuw lid van het Dagelijks bestuur verkozen. Hij is daarmee de voormalige burgemeester van Enschede Onno van Veldhuizen in deze functie opgevolgd.

Ook werd de begroting van 2022 door de EUREGIO-raad besproken. De Raad heeft het Algemeen bestuur geadviseerd de begroting aan te nemen.

Ook heeft de EUREGIO-Raad Carsten Grawunder, burgemeester van Drensteinfurt, voorgedragen als nieuw lid van de kascommissie. Het Algemeen Bestuur van het openbare lichaam is verantwoordelijk voor de benoeming.

EUREGIO Youth stelt zich aan de EUREGIO-Raad voor

Bij een presentatie van vertegenwoordigers van EUREGIO Youth werd er op een goede samenwerking tussen de jongeren en de EUREGIO-raad ingezet.

Corona-resolutie over grensoverschrijdende samenwerking

Onder het motto “De EUREGIO in tijden van corona – samen uit de crisis” heeft de EUREGIO-Raad tijdens zijn vergadering een resolutie over grensoverschrijdende samenwerking ten tijde van de pandemie aangenomen.

De strekking van de resolutie is dat open grenzen, zij het onder bepaalde voorwaarden, essentieel zijn voor de euregionale economie en het grensoverschrijdende leven. Tegelijkertijd wijst de EUREGIO-Raad erop dat een nauwe afstemming tussen lokale , regionale en nationale overheden zeer belangrijk en in het belang is van de inwoners van het grensgebied. Lees meer over de resolutie op https://www.euregio.eu/actueel/corona-resolutie-over-grensoverschrijdende-samenwerking/.

Grensoverschrijdend mediaplan

De Fractie zonder grenzen in de EUREGIO-Raad heeft een aanvraag voor een integraal grensoverschrijdend mediaplan voor de regio ingediend. EUREGIO-Raadslid en initiatiefnemer Joost Nijhuis legde het plan uit: “Tijdens de coronapandemie werd duidelijk hoe belangrijk lokale berichtgeving is. Dit feit en de communicatie opgave die de EUREGIO de komende jaren heeft, hebben tot een voorstel – een INTERREG projectaanvraag voor een euregionale mediacoöperatie – geleid.” De EUREGIO-Raad heeft de aanvraag tot een mediaplan goedgekeurd.