Corona-resolutie over grensoverschrijdende samenwerking

Onder het motto “De EUREGIO in tijden van corona – samen uit de crisis” heeft de EUREGIO-Raad tijdens zijn vergadering op 3 december 2021 een resolutie over grensoverschrijdende samenwerking ten tijde van de pandemie aangenomen.

De strekking van de resolutie is dat open grenzen, zij het onder bepaalde voorwaarden, essentieel zijn voor de euregionale economie en het grensoverschrijdende leven. Tegelijkertijd wijst de EUREGIO-Raad erop dat een nauwe afstemming tussen lokale , regionale en nationale overheden zeer belangrijk en in het belang is van de inwoners van het grensgebied.

Een citaat uit de resolutie: “Wij als EUREGIO zullen ons daarom inzetten voor een gekwalificeerde uitwisseling tussen nationale regeringen, deelstaatregeringen en grensregio’s, zodat in toekomstige crisissituaties op passende en effectieve wijze wordt ingespeeld op de specifieke eigenschappen van grensregio’s. Op deze manier willen wij ook in crisistijden de Europese gedachte versterken en nationale reflexen of zelfs ressentimenten tegengaan. In de geest van vriendschappelijke betrekkingen en verbondenheid als buren blijven wij staan voor het beleid van open grenzen, in het belang van de burgers in de grensregio, want: Wanneer in de hoofden van de mensen geen grenzen meer bestaan, kunnen deze in crisistijden niet meer worden gesloten!”.

Logo_EUREGIO