De stem van de jeugd | EUREGIO Youth

In februari heeft de Youth Council, het politieke orgaan van EUREGIO Youth, voor het eerst deelgenomen aan de vergaderingen van de drie EUREGIO-commissies. De Youth Council groep vertegenwoordigt op informele basis de ideeën en wensen van jongeren uit de grensregio. De jongeren mochten vooraf agendapunten aanleveren en kregen tijdens de commissievergaderingen de mogelijkheid om onderwerpen en vraagstukken te benoemen die bij jongeren spelen.

In de commissies Maatschappelijke Ontwikkeling – Mozer en Duurzame ruimtelijke ontwikkeling heeft de Youth Council gesproken over het rijbewijs in de grensstreek. De jongeren vertelden dat er tijdens de rijlessen geen aandacht is voor de verschillen tussen de wegen en verkeersregels in Nederland en Duitsland. Vooral voor jonge bestuurders kan dit tot onzekerheid leiden. Verder is het zo, dat jongeren die hun rijbewijs op 17-jarige leeftijd hebben gehaald, in hun eigen land met een begeleidende persoon mogen rijden, maar dat het over de grens niet is toegestaan. Hierdoor kunnen ze in het buurland niet onder begeleiding oefenen met het rijden. Maar de jongeren benoemden niet alleen de problemen, zij hadden ook suggesties voor oplossingen: aanvullende cursussen, eventueel in samenwerking met rijscholen in het buurland, zouden een meerwaarde kunnen zijn voor beginnende bestuurders! De commissieleden waren positief verrast door deze oplossingsgerichte input van de Youth Council en willen de ideeën graag meenemen naar hun eigen organisaties.

In de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling – Mozer heeft de Youth Council de invoering van een EUREGIO-cultuurkaart voorgesteld. Deze kaart moet grensgangers een overzicht geven van de verschillende evenementen en mogelijkheden in de regio en tevens dienen als kortingskaart. De leden hebben de jongeren geadviseerd om het idee te koppelen aan bestaande initiatieven.

De Youth Council heeft in de commissie Economie en Arbeidsmarkt gesproken over hoe je jonge mensen uit de grensregio kunt helpen om met elkaar in contact te komen. Onder het motto “Spreek je buurtaal” kwam het voorstel om Nederlands en Duits in te voeren als verplichte vakken op (middelbare) scholen in de regio, want: taal verbindt. Bovendien zou een jaarlijkse oriëntatiedag die leerlingen samen met leerlingen uit het buurland doorbrengen, een netwerkeffect kunnen hebben. Een leerling uit Ahaus zou bijvoorbeeld een leerling uit Winterswijk kunnen ontmoeten en samen een dag op school doorbrengen, waarbij ook informatie wordt uitgewisseld over de woonplaatsen. Ook hier heeft EUREGIO Youth voor een concrete aanpak gekozen en is met een idee voor de uitvoering gekomen. Een oriëntatiedag kan eventueel worden geïntegreerd in het bestaande project “Euregionale Doorlopende Leerlijn”.

Ook in de komende commissie- en raadsvergaderingen zal de Youth Council namens EUREGIO Youth aanwezig zijn en de stem van de jeugd vertegenwoordigen.