X

Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Verkeer

Het EUREGIO gebied heeft voor zijn bijna 3,4 miljoen inwoners een dicht wegen- en spoorwegnet, het Twentekanaal aan Nederlandse en het Dortmund-Eemskanaal en het Mittellandkanaal aan Duitse zijde. Wel is het zo dat sommige stukken, in het bijzonder het wegen- en spoorwegennet dat gelegen is in de Europese Oost-West Corridor, momenteel gekenmerkt worden door zware belastingen en ook wel overbelasting. In de toekomst kan worden gerekend op meer knelpunten. Dit heeft invloed op de prestaties van de vervoersinfrastructuur in de EUREGIO, met zowel lokale als regionale knelpunten. Dit heeft negatieve gevolgen voor het gehele netwerk. Het resultaat van de knelpunten in de infrastructuur zijn vermindering van groei, werkgelegenheid en welvaart. Want wegen, spoorwegen en waterwegen hebben belangrijke "input functies" voor productie en consumptie. Voor de regio’s zijn ze belangrijke vestigingsfactoren.

Het EUREGIO-gebied is vanwege de ligging tussen de Nederlandse diepzeehavens en de grootstedelijke regio's van de Randstad, Hannover en Berlijn op de oost-west-as, evenals de grootstedelijke gebieden van Bremen, Hamburg en het Roergebied op de noord-zuid-as, een belangrijk verkeers- en transportknooppunt. In totaal wordt de grens gekruist door vier Bundesstraßen / Rijkswegen, een snelweg, twee spoorlijnen en een groot aantal secundaire wegen. Het openbaar vervoer vindt grensoverschrijdend per spoor (Enschede-Münster-en Enschede-Dortmund) en over de weg plaats (buurtbussen in Denekamp-Nordhorn en Südlohn-Winterswijk). Ook de internationale trein Amsterdam - Berlijn, verschillende lange afstand buslijnen, het vliegveld FMO en in totaal zeven snelwegen zorgen voor een snelle bereikbaarheid ook van buiten de regio.

Alle actuele punten waar uitbreiding plaatsvindt in de regio vindt u onderaan.