X

Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

EUREGIO-Raad

Dicht bij de burger en directe betrokkenheid van de gemeenten. Dit kenmerkt de EUREGIO-raad. De raad telt 42 Duitse en 42 Nederlandse leden, die ook in grensoverschrijdende fracties georganiseerd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 

Wat doet de EUREGIO-raad?
De EUREGIO-raad is het politieke orgaan van de EUREGIO. De raad heeft 84 stemgerechtigde leden, die worden benoemd op basis van een politiek-regionale verdeelsleutel. Daarbij wordt binnen het Duitse en Nederlandse gebied rekening gehouden met de bevolkingscijfers. De in de EUREGIO-raad vertegenwoordigde partijen vormen grensoverschrijdende fracties.

De EUREGIO-raad heeft de functie van een adviserend en coördinerend orgaan voor fundamentele zaken in het kader van de regionale grensoverschrijdende samenwerking. De raad is het belangrijkste orgaan van de EUREGIO. De raad neemt bijvoorbeeld resoluties aan, beslist over projecten en initieert nieuwe activiteiten. Vast doel is het bevorderen van de regionale grensoverschrijdende samenwerking.

De raad komt tenminste drie keer per jaar bijeen, afwisselend in een Nederlandse of Duitse gemeente in de EUREGIO. De vergaderingen zijn openbaar. De EUREGIO-raad kiest uit zijn leden een president en zijn plaatsvervangers voor een periode van vier jaar. Sinds november 2014 is  Rob Welten (CDA), burgemeester van de gemeente Haaksbergen, voorzitter van de EUREGIO-raad. Zijn plaatsvervangers zijn Joost van Oostrum, burgemeester van de gemeente Berkelland, en Jürgen Coße, afgevaardigde van de Kreis Steinfurt.

Een handboek dat een overzicht geeft van de EUREGIO-raadsleden met plaatsvervangende en adviserende leden (stand april 2020) vindt u hier.

Een tabellarisch overzicht over de raadsleden (stand januari 2020) vindt u hier.