16-02-2024

Vergadering commissie Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

De drie EUREGIO-commissies “MOZER – maatschappelijke ontwikkeling”, “Economie en arbeidsmarkt” en “Duurzame ruimtelijke ontwikkeling” ondersteunen het werk van de EUREGIO. Deze commissies zijn analoog georganiseerd aan de drie speerpunten uit onze strategie ‘EUREGIO 2030’. De commissies bestaan uit 25 (“MOZER – Maatschappelijke ontwikkeling” en “Economie en arbeidsmarkt”) en 27 (“Duurzame ruimtelijke ontwikkeling”) stemgerechtigde leden, die afgevaardigd zijn door de EUREGIO-Raad, maar ook uit deskundigen van de lokale overheden. In deze drie commissies vindt het inhoudelijk vooroverleg plaats.

Een tabellarisch overzicht van de leden van de drie thematische commissies vindt u hier (stand januari 2024).

Verdere data voor dit evenement