Winnaar EUREGIO Youth Battle 2021: ’t Groene Grens Huus

Op 18 november heeft er een online editie van de EUREGIO Youth Battle plaatsgevonden. Jongeren uit het Nederlandse en Duitse grensgebied werden uitgenodigd om hun ideeën en wensen voor een “grenzeloze” regio te presenteren. Net zoals in de afgelopen jaren konden de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over verschillende thema’s en in groepjes projectideeën uitwerken.

Tijdens de online ideeënwedstrijd hebben 15 jongeren samen met experts projectvoorstellen uitgewerkt over de onderwerpen “Mobiliteit & Bereikbaarheid”, “Wonen & Leefbaarheid” “Duurzaamheid & Energietransitie” en “Onderwijs & Arbeidsmarkt”. Al snel lagen er meerdere creatieve ideeën op tafel. Er werd bijvoorbeeld nagedacht over een app waar informatie te vinden is over evenementen en stages in het buurland en woonruimte voor studenten. Ook is er gesproken over het openbaar vervoer over de grens heen en thematische fietsroutes die mensen aan beide kanten van de grens met elkaar verbinden.

Het idee ’t Groene Grens Huus heeft de Youth Battle gewonnen. Zowel de jongeren als de experts vonden dit idee rondom het thema “Duurzaamheid & Energietransitie” niet alleen heel actueel, maar ook passen in een grensregio. ’t Groene Grens Huus moet een ontmoetingsplek worden in de buurt van de grens of zelfs op de grens, die verschillende doelgroepen bewust maakt van de gevolgen van klimaatverandering en duurzaamheid vanuit een Nederlands en Duits perspectief laat zien. De winnaars gaan hun idee volgend jaar, onder professionele begeleiding van de EUREGIO, verder uitwerken en uitvoeren.

Winnaar EUREGIO Youth Battle 2021 ’t Groene Grens Huus