Werkbezoek Ministerie OCW aan de EUREGIO

Op 23 januari bracht de Taskforce instroom internationale studenten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een werkbezoek aan de EUREGIO. Daar gaven zij uitleg over de “Wet Internationalisering in balans (WIB)” aan vertegenwoordigers van Saxion Hogeschool, Universiteit Twente, Twente Board, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken en Grenswerk. Dinand de Jong, adjunct directeur-bestuurder van de EUREGIO, en Barbara Verbeek, projectleider van het grensoverschrijdende onderwijsproject “Euregionale Doorlopende Leerlijn (EDL)” heetten de gasten welkom in het vergadercentrum EUREGIO Terhaar-sive-Droste. Naast de kennismaking stond er een diepgaande discussie op de agenda over het huidige wetsvoorstel over de internationalisering van de onderwijssector.

Het wetsvoorstel bevat verschillende maatregelen om internationale studentenstromen in goede banen te leiden. Deze omvatten initiatieven om de Nederlandse taal als onderwijs- en wetenschapstaal te versterken en te behouden, om meertaligheid te bevorderen en om studieplekken voor studenten van buiten Europa te beperken. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de toegankelijkheid voor Nederlandse en Europese studenten gewaarborgd blijft. De aanleiding voor de wet ligt in de aanzienlijke toename van internationale studenten in de afgelopen jaren. Volgens het ministerie bestond in 2023 40% van de nieuwe studenten in het academische veld uit internationale studenten. Veel opleidingen in Nederland worden daarom ook volledig in het Engels gegeven. Het ministerie maakt zich vooral zorgen om de mogelijke gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en de toegankelijkheid voor Nederlandse studenten. Voor de EUREGIO in het bijzonder is de aanpassing van studieprogramma’s aan de eisen en behoeften van de Nederlands-Duitse grensregio zeer relevant. De EUREGIO zet zich in voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderwijs en benadrukt het belang van een “360 graden arbeidsmarkt” die de landsgrenzen overschrijdt.

Er ontstond een levendige discussie over de mogelijke gevolgen van de wet voor de grensregio. Experts van Saxion Hogeschool, Universiteit Twente, Twente Board, Wirtschaftsförderung Kreis Borken en Grenswerk droegen met hun praktijkervaring bij aan de discussie over de potentiële impact op de grensregio en manieren om het onderwijslandschap aan te passen. Een groep internationale studenten uit Nederland droeg bij aan de discussie door hun perspectieven en behoeften te belichten.

De EUREGIO ziet de samenwerking met het ministerie van OCW als een kans om op te komen voor de uiteenlopende behoeften van de deelregio’s in het EUREGIO-gebied en tegelijkertijd een evenwichtige en kwalitatief hoogwaardige opleiding te garanderen. De discussie tijdens het bezoek was de eerste stap in een lopende dialoog over de gevolgen van het wetsvoorstel voor de grensregio.

“De samenwerking tussen het ministerie van OCW en de EUREGIO biedt een unieke kans om ervoor te zorgen dat onderwijs een brug slaat over de grenzen heen. Ons doel is het bevorderen van evenwichtig onderwijs van hoge kwaliteit, dat rekening houdt met zowel de behoeften van Nederlandse en Europese studenten als met de specifieke eisen voor onze grensoverschrijdende gemeenschap”, aldus Dinand de Jong, adjunct directeur-bestuurder van de EUREGIO.