Wereldwaterdag: Waterbeheer in Kreis Borken en de Duits-Nederlandse samenwerking via het GPRW

Op 22 maart was het “Wereldwaterdag”. De Verenigde Naties heeft deze internationale actiedag uitgeroepen om het belang van water als levensbron te benadrukken met als doel deze waardevolle hulpbron te beschermen en te behouden, aangezien de gezondheid en welvaart, voedsel- en energievoorziening, economie en niet in de laatste plaats alle soorten ecosystemen afhankelijk zijn van een goed functionerende en evenwichtige waterbalans. Landrat Dr. Kai Zwicker grijpt namens Kreis Borken deze datum aan om informatie te verstrekken over het brede scala aan activiteiten en taken – ook in samenwerking met andere belanghebbenden, zoals de steden en gemeenten in Kreis Borken, water- en bodemverenigingen en gespecialiseerde instanties – op het gebied van “water en waterlichamen”. Het Grensoverschrijdende Platform Voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) met als doel het bevorderen van de Duits-Nederlandse samenwerking in het waterbeheer, maakt deel uit van deze activiteiten en taken.

In het kader van de klimaatadaptie en de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN moet er dringend duurzaam waterbeheer worden ontwikkeld. In dit verband is het goed om stil te staan bij de uitgebreide overstromingen in het gebied van Kreis Borken in 2010 en 2016, evenals de droge jaren van 2018 tot 2020. De belangrijke taak van bescherming tegen overstromingen wordt gecoördineerd, bijvoorbeeld in het kader van de “Hochwasserallianz Bocholter Aa” en de “Aa-Konferenz”. Vroegtijdige kennis van de ontwikkeling van de waterstanden is van groot belang. Daarom wordt het peilinformatiesysteem aanzienlijk uitgebreid door de lokale autoriteiten en Kreis Borken. Bovendien ondersteunt en adviseert Kreis Borken lokale overheden in hun gebied bij het opstellen van concepten voor hoogwaterbescherming en zware regenval.

De duurzaamheidsconcepten voor waterbeheer dienen voor de waterveiligheid. Ze omvatten maatregelen om de ecologische situatie van waterlopen en de waterretentie te verbeteren. Dit omvat het geven van meer ruimte aan waterlopen en het opnieuw verbinden met uiterwaarden door middel van natuurlijke oplossingen. Daarnaast is het de bedoeling dat vissen en ongewervelden ongehinderd door rivieren en beken kunnen migreren en dat biotopen met elkaar worden verbonden.

In Kreis Borken zijn er nu een groot aantal succesvolle waterherstelmaatregelen door verschillende overheden, die ook buiten het gebied van Kreis Borken belangstelling trekken, zoals blijkt uit de huidige excursie “Lebendige Gewässer Berkel und Bocholter Aa”, georganiseerd door de “Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW”.

GPRW en de Duits-Nederlandse Samenwerking
De afgelopen decennia is op het gebied van grensoverschrijdend waterbeheer een nauwe en actieve samenwerking tussen Duitse en Nederlandse partners ontstaan. Een voorbeeld hiervan is het “Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer” (GPRW), een platform dat uniek is in de gehele Duits-Nederlandse grensregio. Platformleden zijn de NRW-Kreise Borken en Steinfurt, de Nedersaksische Landkreise Grafschaft Bentheim en Emsland, de Bezirksregierung Münster en de Nederlandse waterschappen Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vechtstromen. De partners werken al jaren samen aan thema’s als klimaatadaptie, hoogwaterveiligheid, vismigratie, bever- en muskusratten en waterkwaliteit.

Grensoverschrijdende projecten van verschillende overheden en instellingen zijn onder andere het afgeronde INTERREG-project “Living Vechte-Dinkel” met activiteiten zoals de renaturalisatie van de Dinkel bij Gronau-Losser, de installatie van meetsondes voor onder andere de bepaling van het zuurstofgehalte in wateren in Kreis Borken en geplande structurele verbeteringen bijvoorbeeld door middel van de inzet van dood hout op het grensgedeelte van de Bocholter Aa in 2024. Met de ondertekening van de intentieverklaring door de GPRW-partners in maart 2021 hebben zij hun inspanningen nogmaals bevestigd om gezamenlijk de gevolgen van de klimaatverandering voor het waterbeheer over de grens aan te pakken. Daarom wordt er momenteel gewerkt aan droogtestrategieën in het waterbeheer als onderdeel van het werkprogramma van de GPRW.

Bron van de originele tekst: Kreis Borken