Versterking samenwerking tussen Nederlandse en Duitse waterbeheerders

Sinds 2012 werken Waterschap Vechtstromen, Waterschap Rijn en IJssel, Landkreis Grafschaft Bentheim, Kreis Steinfurt en Kreis Borken samen in het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW). Aanleiding van de samenwerking was de wateroverlast in 2010 toen tijdens het hoogwater bleek dat de contacten over de grens beperkt waren. Vooral tijdens een (dreigende) watercrisis is het belangrijk om elkaar te snel vinden, te informeren en de krachten te verenigen. Inmiddels gaat het platform over meer dan hoogwater en het ondersteunen van de crisisbeheersing maar is ook klimaatadaptatie een thema. Zo is er op dit moment een INTERREG project in voorbereiding dat zich de komende jaren zal richten op de aanpak van droogte.

Iedere 4 jaar besluiten de deelnemers of ze het lidmaatschap verlengen. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst op 26 januari tijdens het GPRW-Landrätetreffen in Winterswijk wordt de deelname in de komende 4 jaar voorgezet. De partners onderstrepen hiermee het belang van de goede samenwerking en de rol die het GPRW hierin speelt. Naast de huidige deelnemers aan het platform verwelkomen we ook 2 nieuwe leden. De Bezirksregierung Münster en Landkreis Emsland hebben besloten deel te nemen. Dit is een mooie bevestiging van het succes en belang van het GPRW en geeft een nog betere basis om ook de komende periode het grensoverschrijdende waterbeheer goed voort te zetten met daarbij een belangrijke focus op de klimaatadaptatie van ons watersysteem.

Van links naar rechts: Uwe Fietzek (Landrat Landkreis Grafschaft Bentheim), Dr. Michael Kiehl (Vorstandsmitglied Landkreis Emsland), Kai Zwicker (Landrat Kreis Borken), Stefan Kuks (Watergraaf Waterschap Vechtstromen), Peter Freitag (Kreisdirektor Kreis Steinfurt), Dr. Ansgar Scheipers (Regierungsvizepräsident Bezirksregierung Münster) en Hein Pieper (Dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel).

GPRW-Landrätetreffen in Winterswijk.