Uitnodiging workshop “Ideeënhub EEE 2.0”

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onze workshop “Ideeënhub 2.0” op 24 juni 2021 van 9.00 tot 17.00 uur in de zaal Audimax van de Hochschule Osnabrück, Campus Lingen. Pak deze kans en meld u direct aan, want er kan maar een beperkt aantal deelnemers worden toegelaten. Uiteraard zullen wij alle regels en adviezen rondom covid-19 in acht nemen. Over eventuele bijzonderheden hieromtrent informeren wij u t.z.t.. We hebben alvast een naam voor onze gezamenlijke ambitie:

EUREGIO – GREEN WAY TO EUROPE: Connecting port, rail and road

Experts en deskundigen vanuit verschillende thema’s en gebieden zullen tijdens de workshop met u in gesprek gaan over mogelijkheden en benodigde stappen om onze gezamenlijke logistieke regio verder te ontwikkelen. De workshop wordt voorgezeten door Stefan Michel, die zich al vele jaren inzet voor de ontwikkeling van de D-NL grensregio.

Aan het einde van de dag willen we een gezamenlijke strategie voor een groter vervolgproject hebben opgesteld. Concreet betekent dit: wij willen een pilotregio worden! De agenda van de dag vindt u op de volgende pagina.

Doelen van bijeenkomst:

 • Identificeren van kansrijke thema’s en programmalijnen voor de duurzame doorontwikkeling van de logistieke regio en de Europese goederencorridor (TEN-T) in de EUREGIO
 • Verzamelen van ideeën voor de ontwikkeling van een grensoverschrijdende logistieke arbeidsmarkt
 • Opzet voor een structurele en regelmatige kennis- en informatieuitwisseling tussen de logistieke netwerken
 • Verkennen van mogelijkheden ter versterking van de regiomarketing / promotie van het imago van de logistieke regio

De workshop wordt georganiseerd door (de projectpartners) Kompetenznetz Individuallogistik e.V. (DE, Osnabrück), Port of Twente (NL, Almelo) en de Wirtschaftsförderung Emden (DE, Emden).

U kunt zich per mail aanmelden t/m 9 juni a.s. via info@k-n-i.de. Bij vragen kunt u contact opnemen met het KNI-programmabureau: +49 541/9585-170 (mevrouw Büschen) of met -175 aan het eind (mevrouw Sparenberg).

Agenda

 1. Verwelkoming, doelen ne programma van de workshop
 2. Gemodereerde discussie in werkgroepen over de mogelijkheden van een proefregio
 3. Korte samenvatting / feedback van de werkgroepen
 4. Plenaire, interactieve discussie over toekomstige samenwerking en open vragen
 5. Resultaten en toekomstige stappen

Onderwerpen voor de werkgroepen:

 • Lokale bedrijven voor lokale mensen
  • Personeel (ontwikkeling en kwalificatie, flexibele gedeelde arbeidskrachten, inzet)
  • Onderwijs (gecombineerde trajecten D-NL, onderwijs en stages, uitwisselingsprogramma’s voor studenten)
 • Verbonden regio en internationaliteit
  • Netwerk en marketing (publiek-private samenwerking/wetenschap en economie)
  • TEN (financiering, Europese samenwerking, infrastructuur)
 • Digitale en duurzame transformatie
  • Digitalisering (logistiek 4.0, efficiënte routeplanning, digitale netwerken, gedeelde platforms)
  • Hernieuwbare energie (waterstof, elektriciteit…)
  • Lean & green (duurzame concepten)