Shantykoren Enschede en Münster beginnen partnerschap

De burgemeesters van beide steden onderteken de nieuwe verbinding. @ Gemeente Losser

Shantykoren vertellen door middel van tekst, beeldmateriaal en liederen hoe het leven op zee vroeger was. Zij zingen liederen die matrozen vroeger zongen tijdens hun werkzaamheden op zee. © Gemeente Losser

Enschede en Münster zijn sinds 2021 partnersteden. Dit betekent dat ze de samenwerking met elkaar – en in de hele EUREGIO– willen intensiveren. Hier wordt hard aan gewerkt. Op bestuurlijk niveau, maar ook tussen inwoners en verenigingen. Op 7 maart kwamen de colleges van beide steden bij elkaar bij poppodium Metropool in Enschede. Zij bespraken waar kansen liggen voor nog meer samenwerking.

Op deze middag genoten zij ook van een gezamenlijk optreden van Shantykoor Wrakhout Enschede en Marine-Shanty-Chor Münster. Daarna ondertekenden de burgemeesters en de voorzitters van de koren voor een nieuw partnerschap tussen de verenigingen.

Invulling geven aan het partnerstedenschap

De leden van de shantykoren geven op deze manier een concrete invulling aan het partnerstedenschap van de steden. Een partnerschap op zichzelf is nog niets. ‘Dit woord moet een invulling krijgen. En dat willen wij graag doen.’ Vertelde de voorzitter van het shantykoor Münster gisteren. De beide shantykoren hebben de afgelopen tijd meer het contact met elkaar opgezocht en hebben nu hun partnerschap officieel ondertekend. Samenkomsten van Nederlandse en Duitse verenigingen zorgen dat het partnerstedenschap gaat leven. Want om een verbinding met elkaar te krijgen helpt niets beter dan echt persoonlijk contact.

Evaluatie en blik op de toekomst met colleges Enschede en Münster

Na het feestelijke optreden gingen beide colleges met elkaar in overleg. Ze bespraken het partnerstedenschap. Verschillende onderwerpen waarop we (kunnen) samenwerken kwamen aan bod. Zoals onderwijs, economie, mobiliteit en duurzaamheid. Een voorbeeld van een onderwijsproject waar we samen aan werken is de Euregionale Doorlopende Leerlijn. Waarbij zij er samen aan werken dat kinderen aan beide kanten van de grens al vanaf de basisschool zogenoemde euregionale competenties leren. Zodat ze later als vanzelfsprekend aan beide kanten van de grens kunnen wonen en werken.

Bron persbericht: Gemeente Losser