Partnerstadvereniging Enschede-Münster kiest nieuw bestuur

Op 16 december 2023 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Partnerstadvereniging Enschede-Münster e.V. plaats in het restaurant van de Allwetterzoo in Münster. De locatie was bewust gekozen zodat de leden van de vereniging en gasten na de algemene ledenvergadering konden genieten van de feestelijke sfeer van XMAS Lights in de dierentuin.

Op de agenda van de algemene ledenvergadering stonden met name de verkiezingen voor het bestuur. De vorige voorzitter, Claudia Stanka, stelde zich niet opnieuw verkiesbaar. In haar plaats werd Dinand de Jong, tevens adjunct-directeur van de EUREGIO, gekozen als nieuwe voorzitter. Dinand de Jong was vorig jaar al in het bestuur gekomen als plaatsvervangend voorzitter en kon met zijn werk de structuren van de nog jonge organisatie aanzienlijk versterken.

De positie van plaatsvervangend voorzitter zal nu worden bekleed door Tobias Lewe. Tobias Lewe was medeoprichter van de Partnerstadvereniging in 2021 en is sindsdien lid van het bestuur.

Een ander nieuw gezicht in het bestuur is Anne te Koppele, die is gekozen als algemeen bestuurslid. Te Koppele is pas sinds kort lid van de vereniging en wil graag meer betrokken raken bij de dialoog tussen burgers uit Enschede en Münster. “We zijn erg blij dat Anne te Koppele door de leden in het bestuur is gekozen. Met haar hebben we er een vertegenwoordiger bij voor de belangen van de jongere leden”, zei Dinand de Jong na de verkiezing van te Koppele. Het bestuur van de Partnerstadvereniging Enschede-Münster e.V., dat vanaf het begin binationaal is geweest, bestaat nu uit drie leden uit Nederland en twee leden uit Duitsland.

Het bestuur bedankt Claudia Stanka voor haar toegewijde werk als voorzitter in de afgelopen jaren.

Voor meer informatie over de Partnerstadvereniging Enschede-Münster en het nieuwe bestuur kunt u contact opnemen met Dinand de Jong:

Over de Partnerstadvereniging Enschede-Münster: De Partnerstadvereniging Enschede-Münster is opgericht in 2022 en dient als platform voor netwerken tussen burgers uit Enschede en Münster. De vereniging bevordert uitwisseling en samenwerking door het organiseren van bijeenkomsten, reizen en gezamenlijke projecten.

Deze bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door de gemeente Enschede en medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Interreg-programma.

V.l.n.r: Jonas Lewe (penningmeester), Anne te Koppele (algemeen bestuurslid), Tobias Lewe (plaatsvervangend voorzitter), Dinand de Jong (voorzitter), Elize Radema- Leemreize (algemeen bestuurslid) und Bernhard Kerkmann (kascontroleur)