Oost-Nederland en Münsterland versterken de economische banden

Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, TwenteBoard en Oost NL tekenen intentieovereenkomst voor meer grensoverschrijdende samenwerking. De Memorandum of Understanding die op 18 mei ondertekend wordt, heeft als doel om de concurrentiekracht van de samenwerkende regio’s te versterken. De drie organisaties delen een gemeenschappelijke missie om de regionale economie en het bedrijfsleven te ondersteunen. De Duits-Nederlandse grens mag volgens de ondertekende partijen geen belemmering vormen voor de regionale bedrijvigheid. Daarom willen de organisaties intensiever met elkaar gaan samenwerken.

Het idee voor de intentieovereenkomst ontstond bij een bezoek van TwenteBoard voorzitter Wim Boomkamp aan verschillende partijen in Münster, waaronder de IHK. Als adviesorgaan voor de regionale economische structuur, met vertegenwoordigers van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, is TwenteBoard een belangrijke partner voor de Noord-Westfaalse kamer van koophandel. Oost NL, de ontwikkelingsmaatschappij voor Oost-Nederland, zet zich actief in bij grensoverschrijdende projecten in Münsterland en sluit daarom aan bij dit initiatief. De Euregio en de partnersteden Enschede en Münster ondersteunen deze intentieovereenkomst.

Sterker door samenwerking

Voor de euregionale economie en het bedrijfsleven is samenwerking over de landgrens nog niet vanzelfsprekend. Consortia voor grote projecten en bedrijfsnetwerken houden vaak op aan de grens. De drie organisaties willen daarom onder andere gezamenlijk evenementen en projecten ontwikkelen, en handelsmissies en uitwisselingen organiseren om de grensoverschrijdende handel te bevorderen. Daarnaast staat ook het onderzoeken van mogelijkheden om gezamenlijk externe financiering naar de regio te brengen op het programma.

EUREGIO-voorzitter Rob Welten heeft het Memorandum mede ondertekend. Hij juicht het initiatief toe: “Het is ontzettend mooi om te zien hoe de economie en het bedrijfsleven in onze EUREGIO hun krachten bundelen en de grens bij wijze van spreken samen uitgummen.”

Een mooi voorbeeld van een grensoverschrijdend initiatief de Digital Summit Euregio. Deze jaarlijkse bijeenkomst wordt georganiseerd door onder andere de IHK en Oost NL en brengt Duitse en Nederlandse bedrijven en onderzoekers op het gebied van IT en digitalisering bij elkaar.

Ondertekening

De ondertekening vindt plaats op 18 mei bij de IHK in Münster onder strikte coronamaatregelen. De sessie zal worden opgenomen en als video gepresenteerd tijdens de Digital Summit op 19 mei.

Oost-Nederland_en_Münsterland_versterken_de_economische_banden
Oost-Nederland_en_Münsterland_versterken_de_economische_banden