Ook in de toekomst subsidies voor grensoverschrijdende projecten

Dit jaar gaat een nieuwe subsidieperiode van het Europese Interreg-programma van start. Dit programma ondersteunt Nederlands-Duitse initiatieven in de grensregio door middel van cofinanciering samen met regionale instanties.

 De EUREGIO en het INTERREG Programmamanagement in Gronau-Enschede verheugen zich erover dat het subsidiegebied ook voor 2022-2027 onveranderd blijft en dat daardoor in de hele EUREGIO ook in de toekomst grensoverschrijdende projecten met een subsidie kunnen worden gerealiseerd.

Het programmagebied van Interreg Deutschland-Nederland is in de loop van de 30-jarige geschiedenis van Interreg regelmatig aangepast aan de ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Hierdoor heeft het zich ontwikkeld tot een samenhangend gebied waar ‘grenzeloos’ wordt samengewerkt. De partners van het programma hechten er veel waarde aan dat de bestaande verbindingen, netwerken en connecties ook in Interreg VI blijven bijdragen aan een actieve economische, sociale en territoriale ontwikkeling van het programmagebied.

Tijdens de voorbereiding van Interreg VI is er in Brussel over gesproken om de Duitse Kreis Warendorf en de Provincie Flevoland niet meer in het subsidiegebied op te nemen. Dit leidde in de EUREGIO tot veel onbegrip. Het grensoverschrijdend openbaar lichaam heeft zich dan ook tegen deze mogelijke aanpassing uitgesproken. Met succes, zoals directeur-bestuurder Christoph Almering duidelijk maakt: “Beide gebieden horen erbij! Het hele Münsterland bijvoorbeeld, waar de Kreis Warendorf deel van uitmaakt, ziet zichzelf als onderdeel van de grensregio. Daarom was het voor ons onbegrijpelijk waarom erover werd nagedacht om deze Kreis uit te sluiten.“ De EUREGIO is daarom ook heel blij met het besluit van de Europese Commissie om het subsidiegebied onveranderd te laten.

Synergie van stedelijke en landelijke gebieden

Het totale gebied heeft een omvang van 47.380 km2 en strekt zich uit van de Waddenzee tot de Niederrhein langs een grenslengte van ongeveer 460 kilometer. Het programmagebied bestaat uit 51 NUTS-III gebieden, waarvan 21 Nederlandse en 30 Duitse.

Het subsidiegebied is centraal gepositioneerd in de delta van enkele grote rivieren, midden in het Noordwest-Europees economisch kerngebied. De stedelijke en landelijke gebieden van beide landen in deze regio zijn in economisch, logistiek en sociaal opzicht nauw met elkaar verweven en zijn een praktijkvoorbeeld van Europese integratie.

Karte Programmgebiet © Interreg Deutschland Nederland