Noordrijn-Westfalen springt in de bres voor grenspendelaars

De regering van Noordrijn-Westfalen komt op voor de belangen van grenspendelaars aan de Duits-Nederlands-Belgische grens. Tijdens de pandemie waren er uitzonderingen voor grensarbeiders met betrekking tot het thuiswerken in het woonland. Tijdelijk had deze thuiswerksituatie geen gevolgen voor de belastingen en de sociale zekerheid van grensarbeiders. Wat de belastingen betreft, is de uitzondering inmiddels verstreken, terwijl de uitzonderingsregel voor de sociale zekerheid nog eens is verlengd. Na een werkbezoek van vertegenwoordigers van de Euregio’s aan de nieuwe deelstaat-minister van Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen, Nathanael Liminski, is er nu nieuwe beweging in de kwestie gekomen.

Achtergrond is dat de werkcultuur tijdens en door corona is veranderd: werknemers zijn gewend geraakt aan flexibelere werktijden, vaak ook meer thuiswerk. De situatie tijdens corona heeft aangetoond dat efficiënt, soms zelfs efficiënter werken ook in het thuiskantoor mogelijk is. Voor veel grensarbeiders is de nieuwe flexibiliteit echter nog geen realiteit. Als zij meer thuis zouden werken, zou dit mogelijk nadelige gevolgen hebben voor hun belasting en sociale zekerheid, zodat thuiswerken voor hen geen optie is.

De Euregio’s en de GrensInfoPunten zetten zich daarom al geruime tijd bij de nationale en deelstaatpolitiek in om de aandacht te vestigen op het probleem van grenspendelaars en thuiswerken. Aangezien voor oplossingen wellicht beslissingen op EU-niveau nodig zijn, is dit een langere weg.

Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO, licht toe: “Wij zijn des te meer verheugd over een uiterst positief signaal uit Düsseldorf: de minister van Europese Zaken van NRW, Nathanael Liminski, en de deelstaat-minister van Financiën, Marcus Optendrenk, hebben de minister van Financiën van de Bondsrepubliek, Christian Lindner, schriftelijk verzocht om een snelle en uitvoerbare regeling voor de betrokken werknemers, overheden en werkgevers.” Hij benadrukt dat dit een zeer belangrijke stap is naar een oplossing, zodat het “nieuwe werken” binnen niet al te lange tijd ook voor grensarbeiders mogelijk wordt.

Min Liminski Euregios Foto Robin Teller STK NRW