No Time to Waste & Factory Matches – we kijken terug op 2 jaar innovatie

Leonardo da Vinci Innovation, een Duits-Nederlands initiatief uit de Achterhoek aan Nederlandse zijde en de Kreis Borken aan Duitse zijde, richt zich op technologie, jeugd en creativiteit. Het project wordt ondersteund door INTERREG V financiering en loopt al sinds 1 maart 2019 en eindigt op 30 juni 2022. CIVON (Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland) is de zogenaamde leadpartner, dus de partner met leiding over het totale project. Hoofddoel is het grensoverschrijdend ontwerpen van nieuwe ideeën voor een toekomstgerichte en innovatieve grensregio en het zichtbaar maken daarvan. Jongeren enthousiasmeren voor de wereld van de technologie op lange termijn staat ook zeer centraal.

Talrijke deelprojecten zijn uit dit initiatief voortgekomen. De organisatie Warmgroen nam de leiding in zowel het kunstproject “No time to waste” (NTTW) als ook in “Factory Matches”. Voor beide projecten is samenwerking met de verschillende kunstenaars over de grenzen heen belangrijk. “(No) Time to Waste” is een kunsttentoonstelling over het thema kunst en ambachten. In “Factory Matches” hebben industriële- en productdesigners samengewerkt met het Instituut voor Bionika in Bocholt aan creatieve en innovatieve ideeën voor de lokale industrie.

Kunstwerk-Diederik-Verbakel-©-INTERREG-Deutschland-Nederland.jpg

© INTERREG Deutschland-Nederland

(NO) TIME TO WASTE

Dit kunst- en ambachtsproject is interdisciplinair en grensoverschrijdend in samenwerking met de gemeente Bocholt (D) ontstaan. Het doel was historische technieken, immaterieel erfgoed en overgebleven materialen te gebruiken en centraal te stellen. De tentoonstelling met dezelfde titel was in april en juni 2021 te zien in Ulft (NL). De organisatie Warmgroen heeft deze kunst dus een podium gegeven.
Diederik Verbakels installatie kwam bijvoorbeeld tot stand met herbruikte materialen. Hij vroeg het Textielmuseum in Bocholt of er nog resten waren van de stofproductie die er nog steeds loopt. Met het afval weefde hij dan iets nieuws.

De projectleiders van Warmgroen, Margareth van Aken en Léon Marie Dekker zeiden over (No) Time to Waste dat ze vooral trots zijn dat het project ondanks de lockdown door de pandemie toch gerealiseerd kon worden. De tentoonstelling was volgens hen van buiten en binnen fantastisch verlicht en geweldig om te bekijken. Warmgroen is als organisatie verheugd een bijdrage te kunnen leveren aan het immaterieel erfgoed.

FACTORY MATCHES

Factory Matches brengt designers en innoverende bedrijven samen. Het creëren van een ruimte voor nieuwe ideeën kan bijdragen tot de vooruitgang van het ontwikkelingsproces door een sterke innovatieve oriëntatie. Zo was er bijvoorbeeld in 2020 een project van de Westfälische Hochschule in Bocholt (D) in samenwerking met Warmgroen en designer Joris de Groot voor een afzuigsysteem voor aerosolen in klaslokalen. Dit systeem is door het Max planck Instituut ontwikkeld en door professor Tobias Seidl van het Bionik Instituut Bocholt als proefproject gebruikt om een interdisciplinaire samenwerking tussen Design, Techniek en Wetenschap te bewerkstelligen. De materialen die hiervoor nodig zijn, kunnen bij de plaatselijke bouwmarkt gehaald worden en met een gebruiksaanwijzing en wat technische kennis in elkaar worden gezet

System-Design-©-Westfalische-Hochschule-Bocholt.jpg

© Max Planck Instituut

ERVARING

Projectleiders Margareth van Aken en Léon Marie Dekker vatten samen dat de Duits-Nederlandse samenwerking uitstekend heeft gefunctioneerd. De kunstenaars en ambachtslieden van “No Time to Waste” deden nieuwe inspiratie op voor hun respectieve werkterreinen en ervaarden dit als een grote winst. Factory Matches heeft kunnen laten zien hoe belangrijk creativiteit kan zijn in verband met wetenschappelijk/technisch werk en de industrie. Door jongere mensen, zoals studenten, bij het proces te betrekken, ontstaan nieuwe ideeën en aanpakken. Door grensoverschrijdend te zoeken voor deze ideeën en benaderingen worden culturele en regionaal sterke punten gecombineerd. Op de vraag wat er na afloop van het project (juni 2022) gaat gebeuren, antwoorden ze dat er dit jaar al een vervolgexpositie van het project NTTW is geweest, en dat de contacten tussen de verschillende groepen kunstenaars en ambachtslieden nog steeds voortbestaan. Voor Factory Matches staat er in oktober 2022 een workshop met Wonion Ulft (een woningbouwcoöperatie met zo’n 4.000 woningen) op de planning, samen met futuroloog Jacintha Scheerder over het thema zorg en wonen 2030-2035.