Nederlandse en Duitse jongeren in debat over Europa

Tijdens het Young Europe event op 5 oktober 2023 kregen jongeren uit onze Duitse en Nederlandse grensregio de kans om in verschillende rollen te kruipen tijdens een fictief simulatiespel rond het thema “Europa”. Vanuit verschillende rollen zoals inwoner, Twentse gemeente, ondernemer, de Nederlandse of Duitse overheid, of de Europese Unie probeerden zij hun tegenstanders van hun standpunten te overtuigen. Het evenement vond plaats in de jaarlijkse Duitslandweek in Enschede “Die Tolle Woche” en in het feestjaar 375 Jaar Vrede van Westfalen.  

Leren over Europa en de grensregio door te reizen en elkaar te bevragen

Raadslid uit Enschede Erik Kemp, die onlangs aansloot bij een Europees netwerk voor raadsleden, heette de jongeren welkom in de raadzaal. Na een korte Europa-quiz deelde Erik zijn enthousiasme voor reizen door Europa en reizen door de grensregio – ‘omdat je je alleen in een grensregio ook dichtbij huis kunt verwonderen over culturele verschillen!’. Erik gaf aan dat hij het mooi vindt dat de jongeren uit de grensregio elkaar opzoeken: ‘De grensregio is een levende proeftuin voor Europese integratie en kan een bron van inspiratie zijn. Ik gun het iedereen om geïnteresseerd te raken in al dat wat anders is. Op de universiteit deed ik dat na een tijdje door juist vooral internationale studenten aan te spreken. Dat jullie nu al op jullie vrije middag praten over hoe we samenwerking aan de grens nog beter kunnen maken, geeft me veel hoop voor de volgende fase van Euregionale samenwerking!’

Lezing over de Vrede van Westfalen en simulatiespel

De middag begon met een lezing van hoogleraar Jacco Pekelder van het Zentrum für Niederlande Studien van de Universiteit Münster over de betekenis van de Vrede van Westfalen voor de driehoeksverhouding Nederland-Duitsland-Europa. Daarna gingen de jongeren zelf met Europa aan de slag in een simulatiespel. Dit gebeurde onder leiding van Max van Tongeren, docent bestuurskunde aan het Saxion. Voor de thema’s duurzaamheid en onderwijs kropen ze in verschillende rollen. Vanuit die rollen gingen ze met elkaar in debat. De twee stellingen waarover ze discussieerden waren:

  • ‘Internationale studenten: de oplossing voor tekorten op de Nederlandse en Duitse arbeidsmarkt?’ en
  • ‘Windenergie: de Euregio als proeftuin voor Duits-Nederlandse energieprojecten?

Max van Tongeren: “De grote maatschappelijke uitdagingen kennen geen landsgrenzen. Daarom is het heel waardevol dat Nederlandse studenten, onder andere van Saxion, samen met Duitse studenten in deze prachtige setting met elkaar in debat kunnen om te werken aan de oplossingen voor de wereld van morgen. Voor een sterke regio hebben we een goed ontwikkeld Euregionaal bewustzijn nodig, wat mij betreft is euregionale samenwerking de mooiste en meest logische vorm van internationalisering”.

Juist in de grensregio voel je ‘Europa’

Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO:

“Waar wordt Europa nou meer werkelijkheid dan in de grensregio? De moraal van dit simulatiespel is dat we allemaal door een andere bril kijken, maar elkaar nodig hebben om Europese, mondiale, maar ook regionale problemen op te lossen. Het is belangrijk dat jongeren daar ook over meepraten. We zijn erg blij dat EUREGIO Youth daarin in de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol is gaan vervullen. Ook bij het event Young Europe zijn de leden van EUREGIO Youth net als vorig jaar een belangrijke aandrijver geweest.”

EUREGIO Youth

Jongeren die willen meepraten over de EUREGIO, kunnen contact opnemen met de EUREGIO via youth@euregio.eu. EUREGIO Youth is een jongerenplatform van Nederlandse en Duitse jongeren (16-25 jaar) uit het grensgebied die zich actief inzetten voor grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio, en is op zoek naar nieuwe leden. Voor meer info: https://www.euregio.eu/projecten/euregio-youth/

Scholen kunnen het simulatiespel ook zelf gebruiken

Leerkrachten die het simulatiespel met hun eigen klas willen spelen kunnen het spel lenen. Neem dan contact op met Manon Koopman van gemeente Enschede, m.koopman@enschede.nl, 0628344025. Het spel is geschikt voor jongeren 16 – 25 jaar.

Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Interreg-programma Deutschland-Nederland.

©Gemeente Enschede