Knallende start voor het Interreg-project Euregionale Kenniswerkplaatsen

De projectpartners van het nieuwe Interreg VI-project ‘’Euregionale Kenniswerkplaatsen’’ nodigden geïnteresseerde stakeholders en scholen in de Grolsch Veste in Enschede uit om samen vooruit te blikken op de aankomende jaren. Het project werd al recent goedgekeurd in de regionale Stuurgroep van het Interreg-programma, maar de echte kick off werd op dinsdag 29 november 2022 georganiseerd.

In het project staat het ontwikkelen en op gang brengen van Duits-Nederlandse kenniswerkplaatsen centraal. De projectpartners omschrijven een kenniswerkplaats als een ontmoetingsplatform waar scholen, docenten en studenten, bedrijven en kennisinstellingen elkaar ontmoeten om samen innovaties te delen, te bevorderen en deze werkenderwijs te ontwikkelen. De bedoeling is om opleidingen in het programmagebied van Interreg zodanig te verrijken en te laten aansluiten op de eisen van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, dat studenten na de afronding van hun opleiding in Nederland én Duitsland kunnen werken. Het project richt zich op studenten die een beroepsopleiding volgen aan o.a. het ROC van Twente, het Graafschap College, het Alfa College en BK Bocholt-West. Deze scholen zijn projectpartner, maar ook is er een open gedeelte in het project, waarin de deelname van andere scholen gewenst is en ook wordt gestimuleerd. Tijdens de bijeenkomst werd dit ook gecommuniceerd aan aanwezige scholen die nog niet direct betrokken zijn bij het project.

Gedurende de projectlooptijd zullen studenten bekend worden gemaakt met de kansen die het buurland biedt en zullen zij zich euregionale competenties, zoals de andere bedrijfscultuur en de vreemde taal eigen maken. Daarbij worden o.a. studentenuitwisselingen georganiseerd en ontwikkelen scholen en bedrijven samen werkopdrachten voor de Duitse en Nederlandse studenten. Verschillende actuele vraagstukken uit de sectoren van bijvoorbeeld de techniek, bouw, hospitality en maatschappelijk werk komen hierin terug. De bedrijven geven input voor de ontwikkeling van euregionale competenties en begeleiden de studenten bij de uitvoering van de werkopdrachten. Zij spelen een belangrijke rol, omdat de kenniswerkplaatsen willen inspelen op de actuele behoeften van de euregionale arbeidsmarkt. In totaal wordt er 1.999.142 miljoen euro in dit onderwijsproject gestoken, waarvan circa 70% afkomstig is uit EU- en nationale middelen en het overige percentage van 30% wordt ingelegd door de projectpartners zelf. Het project eindigt in het najaar van 2026.

Met een stadiontour door het voetbalstadion van FC Twente liep de informatieve middag ten einde en kwam er tijd voor ontspanning en om ideeën uit te wisselen. In het nieuwe jaar verwachten we de eerste kenniswerkplaatsen te zien opbloeien.