Jongeren uit Nederland en Duitsland in debat over Europa

Tijdens het Young Europe event kregen studenten uit onze Duitse en Nederlandse grensregio de kans om in verschillende rollen te kruipen tijdens een heus simulatiespel rond het thema “Europa”. Vanuit de rol van inwoner, Twentse gemeente, de Nederlandse of Duitse overheid, of de Europese Unie probeerden zij hun tegenstanders van hun standpunten te overtuigen. Het evenement vond plaats in het kader van de jaarlijkse Duitslandweek in Enschede “Die Tolle Woche”, in het Europese Jaar van de Jeugd.

Europeanen van de toekomst

Ben Sanders, plaatsvervanger van de burgemeester, heette de jongeren namens het gemeentebestuur van Enschede welkom: “Ieder jaar kiest de Europese Commissie een thema om in het komende jaar in het bijzonder aandacht aan te schenken. Dit jaar is dat het thema jeugd. En hoe belangrijk is de stem van jongeren? De keuzes die vandaag gemaakt worden, zijn over tien of twintig jaar merkbaar. Met dit evenement wilden we Europa en de discussies die daar gevoerd worden doorvertalen naar de Europeanen van de toekomst – uit onze eigen stad en grensregio.”

Een vol programma

In een drukgevuld middagprogramma kregen de jongeren eerst een gastcollege van Ute Schürings uit Berlijn over cultuurverschillen tussen Nederland en Duitsland in het algemeen en in bestuurlijke context. Daarna gingen ze zelf met Europa aan de slag in een simulatiespel. Voor de thema’s duurzaamheid en mobiliteit kropen ze in verschillende rollen. Vanuit die rollen gingen ze met elkaar in debat. De twee stellingen waarover ze discussieerden waren: ‘Er moet een nieuwe kerncentrale komen in de grensregio’. En ‘er moet een noordelijke aftakking van de Betuweroute aangelegd worden door Twente en over de grens naar Duitsland’.

Van elkaar leren en samen vraagstukken oplossen

Willem-Jan Velderman, Twentse Jonge Ambtenaar van 2021, leidde het debat en modereerde de middag. Hij heeft zelf ook veel affiniteit met de EUREGIO: “Aan beide kanten van de grens is zo veel te verkennen. Denk als toerist aan de Duitse voetbalcultuur, volksfeesten, de stad Münster of het schitterende Teutoburgerwald. Maatschappelijk en zakelijk is onze EUREGIO zeer nuttig. We hebben aan beide kanten te maken met dezelfde vraagstukken, hoewel de context anders is. Wat kun je van elkaar leren en wat kun je samen oplossen? De jonge deelnemers hebben het slimmer benutten van de grens vandaag op knappe wijze concreet gemaakt.”

Europa wordt werkelijkheid in de grensregio

Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO: “Waar wordt Europa nou meer werkelijkheid dan in de grensregio? De moraal van dit simulatiespel is dat we allemaal door een andere bril kijken, maar elkaar nodig hebben om Europese, mondiale, maar ook regionale problemen op te lossen. Het is heel goed dat jongeren daar zo vroeg mogelijk over beginnen na te denken. We zijn ook heel blij dat EUREGIO Youth daarin in de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol is gaan vervullen. Ook vandaag waren de leden van EUREGIO Youth een belangrijke aandrijver voor het evenement.”

EUREGIO Youth

Jongeren die willen meepraten over de EUREGIO, kunnen contact op te nemen met de EUREGIO via youth@euregio.eu. EUREGIO Youth is een jongerenplatform van Nederlandse en Duitse jongeren (16-25 jaar) uit het grensgebied die zich actief inzetten voor grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio, en is op zoek naar nieuwe leden. Voor meer info: EUREGIO Youth.

Scholen kunnen het simulatiespel ook zelf gebruiken

Leerkrachten die het simulatiespel met hun eigen klas willen spelen kunnen het spel lenen. Neem daarvoor contact op met Manon Koopman van gemeente Enschede, m.koopman@enschede.nl, 0628344025. Het spel is geschikt voor jongeren 16 – 25 jaar.

Organisatie

Het event werd georganiseerd door de EUREGIO en de gemeente Enschede tijdens het Europese jaar van de jeugd. Mede mogelijk gemaakt door de Niedersächsische Staatskanzlei.

EUREGIO Youth Jongeren Uit Nederland En Duitsland In Debat Over Europa 10 © Jildou Stapersma Gemeente Enschede

© Jildou Stapersma, Gemeente Enschede